Slavko Pengov

 

 

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi412086/