Podobe sedanjosti (J stena)

Ob pomikanju kazalca po freski se bodo izbrani motivi osenčili, s klikom nanje pa boste priklicali več informacij – prikazale se bodo reprodukcije primerljivih umetniških del, primerjalne fotografije, razlage motivov, ali pa povezave do vsebin, ki ponujajo globlji vpogled v upodobljene vsebine.

Cikel podob iz zgodovine Primorske dopolnjujeta manjši, med okna dvorane umeščeni poslikavi, ki ikonografski program dvorane oziroma celotne občinske stavbe dopolnjujeta z motivi kmetijstva (sadjarstvo in vinogradništvo) in lesne industrije (tovarna pohištva). Panogi sta v gospodarsko slabo razviti regiji sodili med tiste z najdaljšo tradicijo in največ uspehi. Na freski, ki je nastala v času, ko je bilo uspešno socialistično gospodarstvo posebej pomembna tema, sta prikazani kot dosežek nove države.