Kolofon

Umetnostnozgodovinski portal novagoricaart.si je bil vzpostavljen kot del aplikativnega
raziskovalnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem
okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti / Mapping the Urban Spaces of
Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts,
ki je na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU (UIFS) potekal med
majem 2017 in aprilom 2020. Po izteku projekta se portal nadgrajuje z novimi objavami.

Naslov: Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična
Nova Gorica in njeni konteksti

Skrajšani naslov: Modmapng

Založnik in izdajatelj: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Urednica: Helena Seražin

Skrbnica: Nika Vaupotič

Prevod v angleški jezik: Nika Vaupotič

Fotografije: Andrej Furlan, avtorji prispevkov, arhiv UIFS, osebni arhivi, elektronski in drugi
viri

Tehnična podpora, oblikovanje, izdelava zemljevidov: Mitja Gradišnik, FERI UM

Na spletu dostopen od: 2019, občasno se spreminja in dopolnjuje.

Morebitne predloge in vprašanja naslovite na e-naslov: nika.vaupotic@zrc-sazu.si

© Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU