Publikacije

Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine. Zbornik prispevkov mednarodne konference Mapping The Spaces Of Modernist Cities Within The Context Of CIAM’s Athens Charter. Proceedings of the international conference, uredili/edited by Katarina Mohar, Barbara Vodopivec

Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine. Zbornik prispevkov mednarodne konference Mapping The Spaces Of Modernist Cities Within The Context Of CIAM’s Athens Charter. Proceedings of the international conference   uredili Katarina Mohar in Barbara Vodopivec   Ljubljana, Založba ZRC 2020   Publikacija je prosto dostopna na https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1912     Zbornik prinaša...

Alenka Di Battista in Katarina Mohar, Občinska stavba v Novi Gorici

Občinska stavba v Novi Gorici Avtorici: Alenka Di Battista in Katarina Mohar Ljubljana, Založba ZRC 2019     Avtorici žepnice o občinski palači v Novi Gorici sta dr. Alenka Di Battista, zaposlena na novogoriški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in dr. Katarina Mohar, docentka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, obe...

International Conference Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM’s Athens Charter. Programme and Abstracts = Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine. Program in povzetki

Programski odbor: Helena Seražin, Katarina Mohar in Barbara Vodopivec Uredili: Helena Seražin in Manuela Dajnko Oblikovanje in postavitev: Nejc Bernik Izdajatelj: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Založnik: Založba ZRC Ljubljana 2020   Publikacija je dosegljiva na: https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf  

Umetnost na stičišču kultur. Mestna občina Nova Gorica

Naslov: Umetnost na stičišču kultur. Mestna občina Nova Gorica Uredila: Helena Seražin Drugi avtorji: posamezni prispevki Branko Marušič, Helena Seražin, Gorazd Bence, Katarina Brešan, Klavdija Figelj, Tina Košak,Vesna Krmelj, Franci Lazarini, Katarina Mohar, Mija Oter Gorenčič, Andreja Rakovec,  Barbara Vodopivec Izšlo pri Ljubljana: Založba ZRC 2019 Knjiga je prvi bogato ilustriran pregled umetnosti na Goriškem...

Alenka Di Battista, Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici

Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici Avtorica: Alenka Di Battista Ljubljana, Založba ZRC 2021   Dr. Alenka Di Battista, zaposlena na novogoriški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine in do nedavnega sodelavka Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, je poznavalka modernistične arhitekture na Slovenskem, v ospredju njenega zanimanja pa je po koncu druge svetovne vojne zgrajeno...

Umetnost na stičišču kultur. Umetnostnozgodovinski oris mestne občine Nova Gorica

Umetnost na stičišču kultur. Umetnostnozgodovinski oris mestne občine Nova Gorica Uredila: Helena Seražin Ljubljana, Založba ZRC 2020   Bogato ilustriran oris umetnosti na Goriškem od srednjega veka do današnjih dni vsebuje najnovejša spoznanja o najlepših in najpomembnejših umetnostnih spomenikih na območju Mestne občine Nova Gorica (MONG). Zaradi obsežnega kazala imen in krajev na koncu knjige...

Art at a Cultural Crossroads. The Municipality of Nova Gorica

Art at a Cultural Crossroads. The Municipality of Nova Gorica Uredila: Helena Seražin Ljubljana, Založba ZRC, 2020   Knjiga je prvi bogato ilustriran pregled umetnosti na Goriškem od srednjega veka do današnjih dni v angleškem jeziku in vsebuje najnovejša spoznanja o najlepših in najpomembnejših umetnostnih spomenikih na območju Mestne občine Nova Gorica. Velik del knjige...

Art at a Cultural Crossroads. Art historical outline of the Nova Gorica Municipality

Art at a Cultural Crossroads. Art historical outline of the Nova Gorica Municipality Uredila: Helena Seražin Ljubljana, Založba ZRC, 2020   Angleška izdaja bogato ilustriranega orisa umetnosti na Goriškem od srednjega veka do današnjih dni vsebuje najnovejša spoznanja o najlepših in najpomembnejših umetnostnih spomenikih na območju Mestne občine Nova Gorica (MONG). Zaradi obsežnega kazala imen...