Umetnost na stičišču kultur. Mestna občina Nova Gorica

Naslov: Umetnost na stičišču kultur. Mestna občina Nova Gorica
Uredila: Helena Seražin
Drugi avtorji: posamezni prispevki Branko Marušič, Helena Seražin, Gorazd Bence, Katarina Brešan, Klavdija Figelj, Tina Košak,Vesna Krmelj, Franci Lazarini, Katarina Mohar, Mija Oter Gorenčič, Andreja Rakovec,  Barbara Vodopivec
Izšlo pri Ljubljana: Založba ZRC 2019

Knjiga je prvi bogato ilustriran pregled umetnosti na Goriškem od srednjega veka do današnjih dni in vsebuje najnovejša spoznanja o najlepših in najpomembnejših umetnostnih spomenikih na območju Mestne občine Nova Gorica. Velik del knjige je posvečen arhitekturi in umetnosti po drugi svetovni vojni povsem na novo zgrajenega obmejnega mesta Nova Gorica, ki je leta 2018 praznovalo sedemdesetletnico obstoja. Daljše uvodno besedilo o zgodovini Goriške in nastanku Nove Gorice je napisal dolgoletni sodelavec novogoriške Raziskovalne postaje ZRC SAZU dr. Branko Marušič, doc. dr. Helena Seražin pa uvodno besedilo o umetnosti na Goriškem. Druga besedila za knjigo so prispevali skoraj vsi sodelavci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v sodelovanju s kustosi Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica in sodelavcem z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Delo je nastalo v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti (L6–8262), ki ga poleg Javne agencije za raziskovalno dejavnost sofinancirata Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Mestna občina Nova Gorica, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061).

 

Kazalo vsebine

O Mestni Občini Nova Gorica

O nastajanju Nove Gorice
Branko Marušič

Umetnost na stičišču kultur
Helena Seražin

Srednjeveška umetnost
Gorazd Bence

Poznogotske stavbarske delavnice na Goriškem
Mija Oter Gorenčič

Gradovi, dvorci in tabori
Helena Seražin

Romarska cerkev Matere božje na Sveti Gori
Andreja Rakovec in Tina Košak

Romarska cerkev Marije Tolažnice žalostnih na Kostanjevici
Helena Seražin in Tina Košak

Goriške kamnoseške delavnice
Helena Seražin

Historistične vile na obrobju Gorice
Franci Lazarini

Jožef Tominc (1790–1866)
Andreja Rakovec

Judovsko pokopališče v Rožni Dolini
Klavdija Figelj

Železnica
Barbara Vodopivec

Pokopališča in spomeniki prve svetovne vojne
Barbara Vodopivec

Arhitekturna obnova sakralnih spomenikov
Franci Lazarini

Umetnost na Goriškem pred veliko vojno in po njej
Vesna Krmelj in Andreja Rakovec

Nastanek Nove Gorice
Klavdija Figelj

Stavba Mestne občine Nova Gorica
Katarina Mohar

Cerkev Kristusa Odrešenika
Klavdija Figelj

Stanovanjska gradnja
Klavdija Figelj

Industrijska arhitekturna dediščina
Klavdija Figelj

Javni spomeniki po drugi svetovni vojni
Katarina Mohar

Slikarstvo po drugi svetovni vojni
Klavdija Figelj

Goriški muzej v Kromberku
Katarina Brešan

Bibliografija in viri slikovnega gradiva