Več o freski

Slavko Pengov – Zgodovina Primorske

Poslikave v sejni sobi občinske stavbe so eden redkih primerov obsežnega zgodovinskega slikarstva v
slovenski umetnosti. Slikar Slavko Pengov se je poprej že preizkusil v slikanju novejše zgodovine
narodnoosvobodilnega boja, v Novi Gorici pa je prvič stal pred izzivom, kako upodobiti prizore iz
starejše zgodovine.
Čeprav dokumenti, ki bi nudili vpogled v naročilo in postopek nastajanja freske, niso dostopni, lahko
po analogiji s sorodnimi projekti sklepamo, da je umetnina nastajala ob natančnem nadzoru
naročnikov. Bržkone so se ukvarjali zlasti z vprašanjem, ali je njena vsebina primerna za stavbo
Okrajnega/Oblastnega ljudskega odbora. Ta je morala, kot eden ključnih delov kulturno-upravnega
središča novega mesta, s svojo arhitekturo in likovno opremo čimbolje reprezentirati moč nove
socialistične oblasti.
Poslikava je zasnovana skladno z uradnim, političnim ciljem podrejenim zgodovinopisjem. Zgodovina
Primorske je naslikana kot zaporedje enostavno prepoznavnih dogodkov, ki poudarjajo zgodovinsko
prisotnost Slovencev na geopolitično izpostavljenem področju severne Primorske. Prostorsko in
kompozicijsko poudarjeni so dogodki iz 20. stoletja, zlasti iz obdobja fašizma in
narodnoosvobodilnega boja, iz starejše zgodovine pa so upodobljeni le tisti motivi, ki so vezani na
razvoj kulture ali množičnih gibanj. Na podoben način je pet let kasneje Pengov upodobil tudi
bistveno obsežnejšo Zgodovino Slovencev od naselitve do danes v Ljudski skupščini Ljudske republike
Slovenije.