Osebnosti

Tomaž Vuga, vir: https://marijanzlobec.files.wordpress.com/2018/12/Vuga-IMG_6363.jpg
Arhitekt Tomaž Vuga, rojen leta 1939 v Solkanu, kjer tudi živi, je maturiral na novogoriški gimnaziji in študiral arhitekturo na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG) Univerze v Ljubljani, na kateri je leta 1963 pri profesorju Edu Mihevcu tudi diplomiral. Po končanem študiju se je leta 1964 zaposlil kot prvi urbanist v Zavodu za…
Hčerka znanega slovenskega politika Josipa Vilfana (1878-1955), ki je po drugi svetovni vojni sodeloval pri pogajanjih o slovenski zahodni meji. Po srednješolskem šolanju v Trstu in Ljubljani se je leta 1925 vpisala na žensko akademijo za prosto in uporabno umetnost na Dunaju (Frauenakademie für freie und angewandte Kunst) in ob študiju v ateljeju Elfriede Berbalk…
Josip Vilfan (1878–1955), vir: Arhiv Republike Slovenije
Josip Vilfan se je rodil in odraščal v Trstu, gimnazijo je dokončal v Dubrovniku, kamor se je družina preselila leta 1890. Po končani srednji šoli se je odločil za študij prava na dunajski univerzi. Promoviran je bil leta 1901, nato je opravljal prakso na deželnem sodišču v Trstu. Tržaško okolje ga je popeljalo v politično…
Franko Vecchiet, vir: https://www.primorski.eu/binrepository/768x577/0c73/768d432/none/11104/PEUA/2014_02_45474_520167_140213db00_5132205_PR237597_MG540660.jpg
Franc oziroma Franko Vecchiet se je rodil 8. novembra 1941 v Trstu. Po slovenskem klasičnem liceju, ki ga je obiskoval v Trstu med letoma 1954 in 1962, je začel študirati ekonomijo, vendar nato zamenjal smer in se vpisal na višjo šolo za grafiko v Urbinu (1967–1970). Udeležil se je tudi več tečajev za grafiko v…
Ivan Trinko Zamejski, vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Ivan_Trinko_Zamejski.jpg
Ivan Trinko Zamejski se je rodil 25. januarja 1863 na Tarčmunu kot avstrijski državljan. Po plebiscitu v Beneški Sloveniji oktobra 1866, s katerim se je slovensko prebivalstvo v Benečiji odločilo za Italijo, je postal državljan Italije. Po osnovni šoli, ki jo je med letoma 1870 in 1873 obiskoval najprej v Jelini in nato še v…
Janez Trenz, vir: http://trajekt.org/arhiv/pictures/trenz1.jpg
Janez Trenz je študiral arhitekturo na ljubljanski Tehniški fakulteti, kjer je bil učenec Jožeta Plečnika. Študij je zaključil leta 1938 z diplomsko nalogo Semenišče. Po diplomi je bil zaposlen pri arhitektu Marjanu Mušiču v Mariboru, med drugo svetovno vojno je delal v Nemčiji, po vojni kratek čas v Makedoniji, med letoma 1948 in 1979 pa…
Slikar Josip Tominc, ki je poznan tudi kot Jožef Jakob Tominc oziroma Giuseppe Tominz, se je rodil 6. julija 1790 na Gradišču nad Prvačino očetu trgovcu z železnino Ivanu in materi Marjani, rojeni Janežič. V družini je bilo 11 otrok, njegov oče pa se je po materini smrti poročil vnovič, s Katarino, rojeno Baumeister, in…
Janez Svetokriški, vir: https://www.dlib.si/streamdb/URN:NBN:SI:IMG-ZP6DNEXC
Začetnik slovenske homiletike, kapucin, pridigar in književnik Janez Svetokriški se je kot Tobija Lionelli rodil leta 1647 pri Sv. Križu na Vipavskem v siromašni plemiški družini očetu Italijanu in materi Slovenki. Že kot otrok se je v domačem kraju seznanil s kapucini, ki so se v Sv. Križ preselili pred njegovim rojstvom, leta 1634, in…
Milojka Štrukelj, vir: https://img.rtvslo.si/_up/upload/2017/03/16/65388221_2017-03-16-10_20_10-milojka-strukelj-os-milojke-strukelj-google-chrome.png
Milojka Štrukelj se je rodila 17. marca 1925 v Solkanu. Po osnovni šoli je izobraževanje nadaljevala na goriški gimnaziji in se že kot dijakinja leta 1941 pridružila NOB. Naslednjega leta so jo Italijani aretirali in jo zaprli v goriške zapore. Po štirimesečnem zasliševanju so jo za prav tako štiri mesece prestavili v rimski zapor Regina…
Arhitekt in urbanist Viljem Strmecki se je rodil 27. avgusta 1914 v italijanskem mestu Tržič. V Ljubljani je med letoma 1924 in 1932 obiskoval gimnazijo in leta 1939 zaključil študij arhitekture na Tehniški fakulteti pri profesorju Ivanu Vurniku. Strmecki je tudi po študiju sledil načelom svojega profesorja, ko je upošteval socialni vidik urbanizma, pri čemer…

Iskanje Filtriranje po spolu
Datum rojstva
Datum smrti
Poklicno področje delovanja
Geografsko področje delovanja
Stoletje delovanja