Jela Vilfan

Hčerka znanega slovenskega politika Josipa Vilfana (1878-1955), ki je po drugi svetovni vojni sodeloval pri pogajanjih o slovenski zahodni meji.

Po srednješolskem šolanju v Trstu in Ljubljani se je leta 1925 vpisala na žensko akademijo za prosto in uporabno umetnost na Dunaju (Frauenakademie für freie und angewandte Kunst) in ob študiju v ateljeju Elfriede Berbalk opravila vajeništvo za tolčene zlate in srebrne predmete. Po treh letih je šolanje nadaljevala na dunajski umetno-obrtni šoli (Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums für Kunst und Industrie) in leta 1934 diplomirala pri prof. Josefu Hoffmannu. Za izredne študijske uspehe je prejela nagrado Ludwiga Lobmeyrja za tisto leto. Šolanje je nadgradila z absolventskim tečajem zgodovinskih kostumov (1933/34) in s specialko za načrtovanje in tehnično izdelavo pri Hoffmannu, ki jo je zaključila 1936. Leta 1938 je odšla v Berlin, kjer je bila 1939 hospitantka na državni tekstilni modni šoli in delala v Deutsches Mode-Institut. Po vrnitvi v Jugoslavijo 1940 je v Beogradu načrtovala vzorce za tovarno svile v Novem Sadu, leta 1941 pa je zaradi vojne obtičala v Ljubljani in se 1942 zaposlila kot kostumografinja v Državnem gledališču. Ta poklic je po vojni opravljala še naprej, sprva v SNG v Ljubljani (do 1946), nato v SNG Maribor (1947–1955) in nazadnje v gledališču Ivana Zajca na Reki (1955–1957), kjer se je upokojila.
Pred vojno je sodelovala na številnih razstavah v tujini: leta 1933 je prejela prvo nagrado na mednarodni modni razstavi na Dunaju, mdr. je razstavljala v avstrijskem paviljonu na Triennalu v Milanu 1936, kjer je njeno kaseto za cigare odkupil italijanski kralj, v avstrijskem paviljonu na svetovni razstavi v Parizu 1937 in večkrat v Österreichische Museum für Kunst und Industrie (MAK).

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi787650/

Izobrazba:

 • Frauenakademie für freie und angewandte Kunst, Dunaj (Otto Friedrich), 1925–1928
 • vajeništvo v ateljeju Elfriede Berbalk, Dunaj, 1926–1928
 • Kunstgewerbeschule des österreichieshen Museums für Kunst und Industrie, Dunaj (Josef Hoffmann), 1928–1934

Zaposlitev:

 • Deutsches Mode-Institut, Berlin, 1939–1940
 • samostojna oblikovalka, Beograd, 1940
 • SNG Ljubljana, 1942–1946
 • SNG Maribor, 1947–1955
 • gledališče Ivana Zajca, Reka, 1955–1957

Slogovni oris: modernizem

Dela:

 • serija ročno oblikovanih tolčenih skled, Dunaj, na razstavi v Österreichische Museum für Kunst und Industrie, 1928
 • patent za kovinsko zaponko za pasove, torbice ali nakit, Dunaj, 1932
 • tekstilni vzorci, Dunaj, 1933, 1. nagrada na mednarodni modni razstavi na Dunaju istega leta
 • leseni igrači »Grinzing« in »Moderno mesto«, Dunaj, 1933
 • gravirane lesene kasete, Dunaj, 1933
 • knjižna ovitka za knjigi Huga A. Bernatzika Lappland in Owa-Raha, Dunaj, 1936
 • srebrna kaseta za cigare, izdelana za firmo Anton Kolar na Dunaju, 1936
 • modni nakit za firmo Hörte na Dunaju, 1937
 • izložba trgovine Bata, Ljubljana, 1941
 • kostumi za gledališke, operne in baletne predstave: 41 predstav v Ljubljani, 57 v Mariboru in 8 na Reki

Razstave:

 • razstava drobnih dekorativnih predmetov, Dunaj, 1928
 • mednarodna modna razstava, Dunaj, 1933
 • avstrijski paviljon na Triennalu, Milano, 1936
 • razstava vzorcev modernega nakita v avstrijskem paviljonu, svetovna razstava, Pariz, 1937
 • razstava v izložbi trgovine Bata, Ljubljana, 1941
 • razstava z Društvom umetnikov za uporabno umetnost, Maribor in Ljubljana, 1952/53

Nagrade:

 • 1. nagrada na mednarodni modni razstavi na Dunaju za tekstilne vzorce, 1933
 • nagrada Ludwiga Lobmeyrja, 1934
 • prva nagrada za izložbeno okno tvrdke Metz na Dunaju, 1934
 • priznanje na svetovni umetnoobrtni razstavi v avstrijskem paviljonu na Triennalu v Milanu, 1936

Viri in literatura:

 • Arhiv RS, AS-1227 Jela Vilfan.
 • Vilfan, Jela (1906–1998), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi787650/#slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2019).
 • Suzana Tratnik, Jela Vilfan (1906–1998). Mojstrica uporabne umetnosti v kovini in tekstilu, Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, Ljubljana 2012, str. 440–442.
 • Tina Potočnik, Designing a modern town within a domestic scope, The Aspect of Woman. Book of abstracts, Ljubljana 2016.
 • Helena Seražin, Jela Vilfan (Trst, 1906 – Ljubljana, 1998), Slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke.

Helena Seražin (24. 4. 2019)Galerija

Jela Vilfan, Kostumi za predstavo Pieretin pajčolan, Opera, Ljubljana, 1942/1943

Jela Vilfan, Kostumi za predstavo Pieretin pajčolan, Opera, Ljubljana, 1942/1943

Jela Vilfan, Lesena igrača, Dunaj, 1933, foto v AS-1227, šk. 34

Jela Vilfan, Lesena igrača, Dunaj, 1933, foto v AS-1227, šk. 34

Jela Vilfan, Božični okraski, Dunaj, 1933, foto v AS-1227, šk. 34

Jela Vilfan, Božični okraski, Dunaj, 1933, foto v AS-1227, šk. 34

Jela Vilfan, Tekstilni vzorec, skleda in knjižni ovitek, 1928-1936, foto v AS-1227, šk. 34

Jela Vilfan, Tekstilni vzorec, skleda in knjižni ovitek, 1928-1936, foto v AS-1227, šk. 34

Odkritje spomenika dr. Josipu Vilfanu

Odkritje spomenika dr. Josipu Vilfanu

Odkritje spomenika dr. Josipu Vilfanu v Novi Gorici

Odkritje spomenika dr. Josipu Vilfanu v Novi Gorici