Josip Vilfan

Josip Vilfan se je rodil in odraščal v Trstu, gimnazijo je dokončal v Dubrovniku, kamor se je družina preselila leta 1890. Po končani srednji šoli se je odločil za študij prava na dunajski univerzi. Promoviran je bil leta 1901, nato je opravljal prakso na deželnem sodišču v Trstu. Tržaško okolje ga je popeljalo v politično sfero, kjer je sprva prevzel mesto tajnika političnega društva tržaških Slovencev Edinost. V politiki se je zavzemal za uveljavljanje Slovencev na Tržaškem. Kot samostojen odvetnik je začel delati leta 1908. Naslednje leto je bil izvoljen za člana tržaškega mestnega sveta. Po prvi svetovni vojni je sodeloval pri ustanavljanju Narodnega sveta v Ljubljani. Kasneje je prevzel vodstvo Slovenske narodne stranke na Tržaškem in s tem postal osrednja politična osebnost Slovencev v Italiji do leta 1928. Dvakrat je bil izvoljen v italijanski parlament, in sicer je deloval v rimskem parlamentu od leta 1921 do 1928. Fašistična oblast in raznarodovalna politika sta ga spodbudili, da je emigriral v Avstrijo. Od leta 1928 je vodil pisarno Kongresa evropskih narodnosti na Dunaju. Leta 1939 se je preselil v Beograd. Po drugi svetovni vojni se je vključil  v delegacijo za reševanje meja med Italijo in Jugoslavijo. Umrl je leta 1955 v Beogradu.

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi787963/

Literatura:

  • Josip Vilfan. Življenje in delo primorskega pravnika, narodnjaka in poslanca v rimskem parlamentu (ur. Gorazd BAJC), Koper 2005.

Doroteja Kotnik (3. 6. 2019)Galerija

Josip Vilfan (1878–1955), vir: Arhiv Republike Slovenije

Josip Vilfan (1878–1955), vir: Arhiv Republike Slovenije