International Conference Mapping the Spaces of Modernist Cities within the Context of CIAM’s Athens Charter. Programme and Abstracts = Mednarodna konferenca Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine. Program in povzetki

Programski odbor: Helena Seražin, Katarina Mohar in Barbara Vodopivec

Uredili: Helena Seražin in Manuela Dajnko

Oblikovanje in postavitev: Nejc Bernik

Izdajatelj: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Založnik: Založba ZRC

Ljubljana 2020

 

Publikacija je dosegljiva na: https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/programska_ng_web_ok.pdf