Alenka Di Battista, Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici

Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici

Avtorica: Alenka Di Battista

Ljubljana, Založba ZRC 2021

 

Dr. Alenka Di Battista, zaposlena na novogoriški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine in do nedavnega sodelavka Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, je poznavalka modernistične arhitekture na Slovenskem, v ospredju njenega zanimanja pa je po koncu druge svetovne vojne zgrajeno mesto Nova Gorica. Simbol moderne in napredne nove države naj bi vsemu svetu predstavljalo celotno mesto Nova Gorica, katerega temeljno urbanistično zasnovo je pripravil Edvard Ravnikar, eden najvidnejših slovenskih modernističnih arhitektov. Ravnikar je izdelal tudi načrte za stanovanjske bloke v Novi Gorici, ki so bili prve na novo zgrajene stavbe v mestu. Prebivalci so jih težko pričakovali, saj je v hitro rastoči Novi Gorici primanjkovalo stanovanj. Avtorica opisuje gradnjo blokov in življenje v njih kot odsev povojnih razmer, funkcionalistično zastavljene Ravnikarjeve bloke pa vrednoti kot prelomne v oblikovanju bivalne kulture širšega prostora. Alenka Di Battista svoje besedilo zaključuje s pozivom k ustreznemu vrednotenju in varovanju modernistične stanovanjske arhitekture povojnega časa.

Več o knjigi na https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/ravnikarjevi-bloki-v-novi-gorici#v

 

Knjiga je bila predstavljena tudi na Radiu Koper, v oddaji

Ruski bloki v Novi Gorici

Primorski kraji in ljudje, informativni program