Art at a Cultural Crossroads. The Municipality of Nova Gorica

Art at a Cultural Crossroads. The Municipality of Nova Gorica

Uredila: Helena Seražin

Ljubljana, Založba ZRC, 2020

 

Knjiga je prvi bogato ilustriran pregled umetnosti na Goriškem od srednjega veka do današnjih dni v angleškem jeziku in vsebuje najnovejša spoznanja o najlepših in najpomembnejših umetnostnih spomenikih na območju Mestne občine Nova Gorica. Velik del knjige je posvečen arhitekturi in umetnosti po drugi svetovni vojni povsem na novo zgrajenega obmejnega mesta Nova Gorica, ki je leta 2018 praznovalo sedemdesetletnico obstoja. Daljše uvodno besedilo o zgodovini Goriške in nastanku Nove Gorice je napisal dolgoletni sodelavec novogoriške Raziskovalne postaje ZRC SAZU dr. Branko Marušič, doc. dr. Helena Seražin pa uvodno besedilo o umetnosti na Goriškem. Druga besedila za knjigo so prispevali skoraj vsi sodelavci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU v sodelovanju s kustosi Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica in sodelavcem z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Knjiga ni namenjena prodaji in je v uporabi Mestne občine Nova Gorica kot protokolarno darilo.

 

Več o knjigi na https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/art-on-the-crossroads-0#v