Javni poziv za udeležbo na mednarodni konferenci Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine (Nova Gorica, 11.-13. 3. 2020)

K sodelovanju na mednarodni konferenci, ki jo organiziramo v sklopu raziskovalnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti, vabimo raziskovalce s področij umetnostne in arhitekturne zgodovine, arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, zgodovine, sociologije in geografije, ki bodo s svojimi prispevki naslovili naslednje tematike: Nastanek in utemeljitev funkcionalističnega mesta Središče funkcionalističnih novih…