Vabilo na mednarodno konferenco Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine, 26. – 28. 8. 2020 v Novi Gorici

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

 Vas vljudno vabi na mednarodno konferenco

 MAPIRANJE PROSTOROV MODERNISTIČNIH MEST V KONTEKSTU NAČEL CIAM-OVE ATENSKE LISTINE,

 ki bo med 26. in 28. avgustom 2020 potekala v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

 

Več kot tri četrt stoletja po nastanku Atenske listine, ki je na 4. kongresu CIAM-a (Congres internationaux d’architecture moderne) utemeljila načela funkcionalističnega mesta, predstavlja dovolj dolgo obdobje za ponovno kritično presojo njenih načel ter analizo razvoja naselij, ki so po njenih principih nastala. Eno izmed teh je tudi Nova Gorica, mesto, zgrajeno po drugi svetovni vojni tik ob na novo začrtani meji med socialistično Jugoslavijo in Republiko Italijo. Z današnjega gledišča predstavlja pendant mestu Gorica v Italiji, nekdanjemu historičnemu srednjeveškemu in novoveškemu središču regije, obenem pa je odličen primer za izpeljavo primerjalnih znanstvenih raziskav o tem, kako so tovrstna mesta nastajala in kako so se v nadaljnjih letih razvijala in prilagajala različnim gospodarskim, političnim in družbenim razmeram. Na konferenci bodo načeta vprašanja: v kolikšni meri je bila prvotna zasnova modernističnih mest in sosesk sploh izpeljana in če/kako se je do danes ustalila v zavesti splošne in strokovne javnosti kot pomembna urbanistična dediščina, ki jo je vredno poznati in ohraniti. S kakšnimi dilemami se sooča spomeniško varstvo pri ohranjanju in prenovi modernističnih mest? Koliko so nove urbanistične teorije in kritika funkcionalističnega načrtovanja vplivali na njihov nadaljnji razvoj? V kolikšni meri so prednosti, pa tudi pomanjkljivosti in nedorečenosti tovrstnega načrtovanja zaznamovale nastanek novih stavb v mestu in vplivale na umeščanje likovne umetnosti v javni prostor? Vsa ta vprašanja bodo obravnavana na primerih novonastalih funkcionalističnih mest in sosesk v drugih evropskih deželah in širše.

 

Vsa predavanja bodo simultano prevedena v slovenski ali angleški jezik.

Konferenca bo istočasno potekala tudi virtualno po zoom-u. Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna registracija. Navodila za prijavo lahko najdete na
https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/vabilo_na_konferenco_slovensko_avgust_final_3.pdf.

KOTIZACIJE NI!

Veseli bomo Vašega obiska.