Vabilo na javno predstavitev aplikativnih in znanstveno-raziskovalnih rezultatov projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti – Modmapng (Mapiranje modernistične Nove Gorice) 29. 9. 2020 ob 18h

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se v torek, 29. septembra 2020, ob 18. uri v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica udeležite javne predstavitve aplikativnih in znanstveno-raziskovalnih rezultatov projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni kontekstiModmapng (Mapiranje modernistične Nove Gorice).

Raziskovalni projekt obravnava nastanek povojnega modernističnega mesta Nova Gorica, njegovo urbanistično zasnovo, vlogo in pomen njegovih javnih in arhitekturnih spomenikov, razvoj mesta od nastanka do danes ter historični kontekst prostora, v katerega je umeščeno.

 

Na dogodku bosta prvič predstavljeni tudi protokolarna knjiga in umetnostni vodnik Umetnost na stičišču kultur: Mestna občina Nova Gorica ter spletna stran www.novagoricaart.si.

 

Prisotne bo pozdravil župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič.

Sodelovali bodo:

Doc. dr. Helena Seražin, vodja projekta

ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Nejc Bernik

ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Dr. Alenka Di Battista

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica

Andrej Furlan

ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Prof. dr. Marjan Heričko, vodja Laboratorija za informacijske sisteme

FERI UM Maribor

Doc. dr. Franci Lazarini

FF UM Maribor in ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Dr. Barbara Vodopivec

ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

 

Dogodek bo potekal v skladu z veljavnih ukrepi za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19.