Alojz Gradnik

Pesnik, prevajalec in sodnik Alojz Gradnik se je rodil leta 1882 v Medani in umrl leta 1967 v Ljubljani. Po končani gimnaziji v Gorici je na Dunaju študiral pravo in večino svojega življenja delal kot sodnik v Pulju, Gorici, Zagrebu, Ljubljani idr. Ob tem je pisal poezijo, predvsem ljubezenske pesmi, domačijske izpovedi, pokrajinske in otroške pesmi, ki se dotikajo tematike ljubezni, življenja in smrti, socialnih vprašanj, vojne, zgodovine in naroda. Po prvi svetovni vojni je za razmere na Primorskem napisal Pesmarico, zbirko narodnih in drugih pesmi (1920), in oblikoval tri pravne tekste, pravilnike in zakone s komentarji (1925, 1926).

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi211818/

Izobrazba:

 • gimnazija, Gorica, 1893–1901
 • pravoslovne študije z rigorozi, Dunaj, 1901–1905
 • doktor prava, januar 1907

Slogovni oris: med moderno in ekspresionizmom

Zaposlitev:

 • domači učitelj v družini barona Thömla, Pevma pri Gorici, september 1901
 • domači učitelj pri grofu Attemsu, Zdravščina, 1902–1903
 • prefekt v privatnem internatu prof. Kugelmayerja, Gorica, 1904
 • notarski kandidat v pisarni notarja Čibeja, Gorica, jesen 1905
 • okrožno sodišče, sodna praksa, Gorica, 1906
 • brezplačni avskultant, Krmin, 7. september 1907 – 7. maj 1908
 • državno pravdništvo, Gorica, maj 1908 – 16. september 1909
 • državno pravdništvo, Rovinj, september 1900
 • sodnik, okrajno sodišče, Pulj, 1909 – 28. december 1911
 • sodnik, Gradišče ob Soči, Tržič, december 1911–
 • sodnik, Gorica, 1912
 • namestnik, okrajno sodišče, Tolmin, april 1915
 • namestnik, okrajno sodišče, Cerkno, maj 1915 – začetek 1918
 • okrajno sodišče, Gorica, začetek 1918 – pomlad 1920
 • pravni strokovnjak, Ministrstvo za zunanje zadeve, Beograd, 10. maj 1920–1922
 • deželni sodni svetnik, višje deželno in apelacijsko sodišče, Ljubljana, 1922–1929
 • sodnik, vrhovno sodišče za zaščito države, Beograd, 1929
 • vrhovno sodišče, sodnik, Ljubljana, 1931–1936
 • član, sodnik, Stol sedmorice, Zagreb, Hrvaška, 1936–1941
 • sodnik, vrhovno sodišče, Ljubljana, 1941–1945

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

 • Akademsko društvo Slovenija, Dunaj, 1901–1905
 • Akademsko ferialno društvo Adrija, Gorica
 • Narodna prosveta, načelnik gledališkega odseka, Gorica
 • predsednik, čitalnica, Pulj
 • predsednik, goriška čitalnica, Gorica, po 1912
 • Družba za izdajanje listov Soča in Primorec, Gorica
 • PEN Slovenija, Ljubljana, 1926
 • redni član v razredu za umetnosti, SAZU, Ljubljana, 1962

Dela:

 • Padajoče zvezde, 1916
 • Pot bolesti, 1922
 • De profundis, 1926
 • Svetle samote, 1932
 • Večni studenci, 1938
 • Zlate lestve, 1940
 • Pesmi o Maji, 1944
 • Pojoča kri, 1944
 • Primorski soneti, 1952
 • Narobe svet in druge pesmi za mladino, 1953
 • Harfa v vetru, 1954
 • Pesmi, 1962
 • Eros – tanatos, 1962
 • Lucipeter, 1973

Viri in literatura:

 • Marja BORŠNIK, Pogovori s pesnikom Gradnikom, Maribor 1955.
 • Marijan BRECELJ, Gradnik, Alojzij, akademik (1882–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi211818/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar–Hafner, 1. knjiga (ur. odbor Gorica), Goriška Mohorjeva družba, 1979.
 • Bogomil FATUR, Osebnost Alojza Gradnika, Jadranski koledar, 1983, str. 197–212.
 • Ivan GRAFENAUER, Gradnik, Alojzij, akademik (1882–1967), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi211818/#slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg–Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.
 • Miran HLADNIK, Tone PRETNAR, Gradnik, Alojz, Enciklopedija Slovenije, 3, Eg–Hab, Ljubljana, 1989, str. 367–68.
 • Boris PATERNU, Gradnikovo mesto v razvoju slovenske lirike, v: B. Paternu, Pogledi na slovensko književnost II, Ljubljana 1974.
 • Janez VIDMAR, Alojz Gradnik, v: A. Gradnik, Svetle samote, Ljubljana 1932.
 • Franc ZADRAVEC, Alojz Gradnik, Ljubljana 1981.
 • Franc ZADRAVEC, Pesnik Alojz Gradnik 1882–1967, Ljubljana 1999.
 • Franc ZADRAVEC, Gradnikova poezija do Padajočih zvezd (1902–1916), Dialogi 3, 1967.
 • Andreja ŽBOGAR, Mladinska poezija Alojza Gradnika, diplomsko delo, Ljubljana 2000.

 

Nika Vaupotič (25. 4. 2019)Galerija

Negovan Nemec, Spomenik Alojzu Gradniku, 1978, Erjavčeva ulica, Nova Gorica

Negovan Nemec, Spomenik Alojzu Gradniku, 1978, Erjavčeva ulica, Nova Gorica

Alojz_Gradnik_1925

Alojz_Gradnik_1925