Angel Besednjak

Angel Besednjak, poznan tudi pod partizanskim imenom Don, je bil rojen 16. oktobra 1914 v narodno zavedni družini iz Branika, in sicer očetu Jožefu in materi Frančiški Bizjak. Štirinajstleten je emigriral iz Italije v Maribor, kjer se je po končanem šolanju za strojnega ključavničarja zaposlil v železniških delavnicah (1934). Po tem, ko je leta 1935 zapustil Rimskokatoliško cerkev, je naslednjega postal član Komunistične partije, kmalu še sekretar Osnovne partijske organizacije železniških delavnic, med letoma 1939 in 1941 pa sekretar rajonskega komiteja KPS Maribor – desni breg. Leta 1941 se je priključil partizanom in aktivno sodeloval v bojih na Pohorju in Koroškem. Ko so se partizani na brežiškem pohodu na Kozjanskem umikali pred Nemci, je bil smrtno ranjen.

Bil je zelo dejaven v različnih akcijah KP. Tako je bil na primer avgusta 1939 eden od vodij protidraginjske akcije v Mariboru; leta 1940 eden od organizatorjev okrožne konference KP, ki se je pod vodstvom Borisa Kidriča odvila na Teznem v Mariboru, maja 1941 pa je na Kozjici pri Rimskih Toplicah prisostvoval ustanovnemu sestanku Pokrajinskega odbora OF za Štajersko. Po tem, ko so ga skupaj z delavci v železniških delavnicah tik pred nemškim napadom Jugoslavije evakuirali v Sarajevo, se je junija 1941 vrnil v Maribor in se pridružil sabotažni skupini OF, v kateri je sodeloval v akcijah uničevanja železniških naprav v Mariboru in okolici. Že naslednjega meseca se je pridružil partizanom na Pohorju in sodeloval pri vseh akcijah Pohorske čete vse do njenega odhoda s Pohorja (napad na žandarmerijsko postajo v Ribnici na Pohorju, kot mitraljezec v spopadu na Klopnem vrhu). Ko so se Pohorska in druge štajerske čete vključile v Štajerski bataljon, je kot mitraljezec sodeloval v napadu na Šoštanj, prav tako pa bil udeležen tudi v prvem frontalnem spopadu z Nemci na Štajerskem, na Čreti. Umrl je novembra 1941 na brežiškem pohodu Štajerskega bataljona (pohod na Kozjansko), s katerim so Nemcem želeli preprečiti izseljevanje slovenskega prebivalstva iz obsavskih in obsoteljskih krajev.

Leta 1953 so ga razglasili za narodnega heroja. V Novi Gorici je po njem poimenovana ulica, v Mariboru kulturno-umetniško društvo in osnovna šola, pred katero so leta 1975 odkrili njegov doprsni bronasti spomenik, delo akademske kiparke Vlaste Zorko.

​Izobrazba
 • strojni ključavničar, Maribor


Zaposlitev
 • delavnice državnih železnic, Maribor (1934–)
 • član Komunistične partije (1936–)
 • sekretar Osnovne partijske organizacije železniških delavnic
 • sekretar rajonskega komiteja KPS Maribor – desni breg (1939–1941)
 • eden od vodij protidraginjske akcije v Mariboru (1939)
 • eden od organizatorjev okrožne konference KP, Tezno, Maribor (1940)
 • priključitev partizanom (1941)
 • ustanovni sestanek Pokrajinskega odbora OF za Štajersko, Kozjica pri Rimskih Toplicah (1941)
 • sabotažna skupina OF (1941)


Nagrade, priznanja, odlikovanja
 • red narodnega heroja


Viri in Literatura
 • Marijan BRECELJ, Besednjak, Angel (1914–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002150/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. november 2019).
 • DKUD Angel Besednjak, naslednik Železničarskega glasbenega društva Drava, Maribor 1970, str. 26.
 • France FILIPIČ, Angel Besednjak, Enciklopedija Slovenije, 1, A–Ca, Ljubljana 1987, str. 253.
 • Narodni heroji Jugoslavije, prva knjiga, A–M, Beograd 1975, str. 64–65.
 • Tomaž PAVŠIČ, Spomeniki in spominske plošče osebam v občinah Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Sežana in Tolmin, Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja, 6, Nova Gorica 1979, str. 337–401.
 • Andreja RAKOVEC, Besednjak, Angel (1914–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002150/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. november 2019).
 • Milan ŽEVART, Po sledovih narodnoosvobodilne vojne v mariborskem okraju, Maribor 1962, str. 122–123.

Manuela Dajnko (17. 12. 2019)Galerija

Angel Besednjak, vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Angel_Besednjak.jpg

Angel Besednjak, vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Angel_Besednjak.jpg