Anton Muznik

Muznik se je rodil pri Sv. Luciji (današnji Most na Soči) leta 1726. Izobraževal naj bi se na Kranjskem in Hrvaškem, študij medicine pa naj bi zaključil na dunajski univerzi. Leta 1756 je sodeloval pri zdravljenju kuge v Transilvaniji. V obdobju med letoma 1758 in 1763 je vojaški zdravnik sodeloval v habsburško-pruski vojni.

Leta 1758 se je poročil z Jožefo Koffler, hčerko dunajskega trgovca. Imela sta več otrok. Julija 1763 je prišel v Gorico, kjer je nato živel več desetletij, vse do smrti. V pokneženi Goriško-Gradiški grofiji je bil na čelu deželne zdravstvene službe; bil je torej t. i. goriško-gradiški protomedik. Določen čas je bil tudi učitelj in ravnatelj na kirurškem študiju, ki je bil ustanovljen v Gorici leta 1774 ter ukinjen leta 1801. Med drugim je bil član Goriške kmetijske družbe.

Muznik si je v razsvetljenskem duhu prizadeval izboljšati razmere na področju zdravstva, poljedelstva in živinoreje. Z njegovo službo je povezano delo Dissertazione sopra le osservazioni rapporto alle malattie del popolo di queste unite contee di Gorizia e di Gradisca (Gorica 1795) in poročila njegovih zdravniških izkušenj, objavljena v Notizie della imperial regia Società agraria delle unite contee di Gorizia e Gradisca (1781–1788).

Izpostaviti je treba njegovo delo Clima Goritiense (Gorica 1781), v katerem je obravnaval goriško podnebje s podatki o tamkajšnjih vodotokih, pokrajini, boleznih itd. Pomembni pa so tudi podatki, ki jih je posredoval o zdravstvenem stanju in načinu življenja goriškega prebivalstva. Leta 2000 je v Ljubljani izšla faksimilirana izdaja tega dela skupaj s spremnimi študijami in slovenskim prevodom dela, ki ga je prevedel Silvester Kopriva ter strokovno dopolnila in uredila Zvonka Zupanič Slavec. Leta 2009 je v Gorici izšel še italijanski prevod dela z naslovom Settecento goriziano: vita quotidiana, paesaggio, salute. Prevod je pripravil Lorenzo De Vecchi, objavi pa je dodana spremna študija Sergia Tavana.

Muznik je umrl v Gorici, 22. maja 1803. Njegovo življenje je našlo odmev v literaturi, saj ga je upodobil pisatelj Ivan Pregelj.

Dela
 • Clima Goritiense, Gorica 1781


Viri in Literatura
 • Dizionario biografico friulano, Giovanni NAZZI et al. (ur.), Udine 2007, str. 555–556.
 • Marjan DOLGAN, Zdravnik Anton Muznik v prozi Ivana Preglja. V: Anton MUZNIK, Goriško podnebje. Clima Goritiense, Ljubljana 2000, str. 233–249.
 • Joža GLONAR, Muznik, Anton (1726–1803). Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun–Peterlin, Franc Ksaver LUKMAN (ur.), Ljubljana 1935. Spletni dostop: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi383180/.
 • Adrianna GRASSI, Musnig Antonio, medico. V: Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani. 2. L’età veneta, Cesare SCALON, Claudio GRIGGIO, Ugo ROZZO (ur.), Udine 2009, str. 1785–1786.
 • Francesco di MANZANO, Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani dal secolo IV al XIX, S. l. 1974, str. 137.
 • Anton MUZNIK, Goriško podnebje. Clima Goritiense, Ljubljana 2000.
 • Branko MARUŠIČ, Muznik (Musnig, Mussnig, Musznig, Mužnik) Anton. V: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. sn. Martelanc–Omersa, Martin JEVNIKAR (ur.), Gorica 1984, str. 483–485.
 • Branko MARUŠIČ, Primorski čas pretekli. Prispevki za zgodovino Primorske, Koper 1985, str. 242–253.
 • Branko MARUŠIČ, Zdravnik dr. Anton Muznik (1726–1803). V: Anton MUZNIK, Goriško podnebje. Clima Goritiense. Ljubljana 2000, str. 190–192.
 • Neva MAKUC, Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, Ljubljana 2011, str. 101–102.
 • Giuseppe MARCHETTI, Il Friuli, uomini e tempi, Udine 1979, knj. 2, str. 992.
 • Antonio MUSNIG, Settecento goriziano: vita quotidiana, paesaggio, salute, Lorenzo De Vecchi (prev.), Sergio Tavano (spremna študija), Gorizia 2009.
 • Sergio TAVANO, La cultura a Gorizia nell’età teresiana e giuseppina. V: Antonio MUSNIG, Settecento goriziano: vita quotidiana, paesaggio, salute, Lorenzo De Vecchi (prev.), Sergio Tavano (spremna študija), Gorizia 2009, str. 11–31.
 • Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Goriški medicus Anton Muznik in medicina. V: Anton MUZNIK, Goriško podnebje. Clima Goritiense. Ljubljana 2000, str. 207–231.

 

Neva Makuc (13. 1. 2020)