Anton Podgornik

Anton Podgornik je maturiral na gimnaziji v Kranju in diplomiral na poljedelski visoki šoli na Dunaju.  Leta 1907 je bil imenovan za začasnega, 1910 pa za stalnega učitelja na deželni kmetijski šoli v Gorici. Poleg tega je kmetijstvo od leta 1911 poučeval na deželni gospodinjski šoli, od 1914 tudi na moškem učiteljišču v Gorici. Konec 1914 se je zaposlil na deželnem agrarnem uradu v Gorici, s katerim se je po izbruhu vojne z Italijo leta 1915 preselil sprva na Dunaj, leta 1916 kot vodja tega urada v Ajdovščino, februarja 1918 pa v Gorico. Po italijanski zasedbi Goriške je bil od decembra 1918 do maja 1919 v internaciji, decembra 1923 pa upokojen. Med letoma 1924–1927 se je preživljal kot strokovni učitelj pri Zadružni zvezi v Trstu. V marcu 1927 je postal pogodbeni, v juliju 1928 stalni ravnatelj kmetijske šole na Grmu, v decembru 1929 pa je bil imenovan za načelnika kmetijskega oddelka pri banski upravi v Ljubljani.  Maja 1932 se je upokojil, vendar je bil oktobra 1935 reaktiviran in postavljen na prejšnje službeno mesto ter bil leta 1945 upokojen.

V času svojega službovanja v Gorici je po Goriškem organiziral kmetijske in gospodinjske nadaljevalne šole ter sodeloval pri akcijah za izboljšanje živinoreje, mlekarstva in planšarstva in pri ustanavljanju kmetijskih produktivnih zadrug. V tem času je v Primorskem gospodarju in goriškem Kmetovem prijatelju objavil več strokovnih člankov, po prvi svetovni vojni pa je objavljal v goriškem Gospodarskem listu in tržaškem Gospodarskem vestniku.

Poznan je tudi njegov brat, Karel Podgornik, politik in odvetnik (28. januar 1962 – 16. februar 1878).

 

Viri in Literatura

 

 Danila Zuljan Kumar (9. 3. 2020)Galerija

Anton Podgornik, vir: https://www.dlib.si/streamdb/URN:NBN:SI:IMG-VZLTUT82

Anton Podgornik, vir: https://www.dlib.si/streamdb/URN:NBN:SI:IMG-VZLTUT82