Fran Erjavec

Po končani gimnaziji, ki jo je obiskoval v Ljubljani, je na Dunaju študiral kemijo in naravoslovje ter nato poučeval na realkah na Dunaju, v Zagrebu in od leta 1871 v Gorici. Ob poučevanju se je ukvarjal s preučevanjem živalstva in rastlinstva in o tem pisal strokovna besedila ter ustvarjal slovensko naravoslovno terminologijo. Poleg tega je pisal leposlovna besedila o živalih in rastlinah ter kratke pripovedi, povesti in potopise s kmečko in meščansko tematiko. S svojim delom je pripomogel k nastanku slovenske pripovedne proze.

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi183104/

Izobrazba

 • gimnazija, Ljubljana, 1847–1855
 • študij kemije in naravoslovja, Dunaj, –1859

Slogovni oris: romantično-realistični stil

Zaposlitev

 • realka, Gumpendorf, Dunaj, profesor, 1859
 • Terezijanska akademija, Dunaj, prefekt, 1859
 • realka, Zagreb, učitelj, 1860–1871
 • realka, Gorica, učitelj, 1871–1887

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih

 • Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, dopisni član, 1875

Dela

 • Hudo brezno ali Gozdarjev rejenec, 1864
 • Domače in tuje živali v podobah I–V, 18681873
 • Slavonija u malakologičnom pogledu, Rad JAZU 31, 1875
 • Naše škodljive živali v podobi in besedi I–III, 1880–1882
 • Izbrani spisi I–II (ur. Fran Levec), 1888–1889
 • Izbrani spisi I (ur. Ivan Dornik), 1919
 • Zbrano delo I–IV (ur. Anton Slodnjak), 1934–1939
 • Izbrano delo (ur. Franček Bohanec), 1970

Nagrade, priznanja, odlikovanja

 • priznanje biroja Projekt Maribor, 1987

Viri in literatura

 • Štefan BARBARIČ, Fran Erjavec (1834–1887), Mohorjev koledar, Celje 1987, str. 128–130.
 • Zmago BUFON, Fran Erjavec na Primorskem, Jadranski koledar, Trst 1996, str. 163–165.
 • Ivan GRAFENAUER, Erjavec, Fran (1834–1887), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi183104/#slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019)
 • Martin JEVNIKAR, Erjavec, Fran (1834–1887), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi183104/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019)
 • Matjaž KMECL, Od pridige do kriminalke, Ljubljana 1975.
 • Gregor KOCIJAN, Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, Ljubljana 1983.
 • Gregor KOCIJAN, Erjavec, Fran, Enciklopedija Slovenije, 3, Eg–Hab, Ljubljana 1989, str. 56.
 • Kratka proza slovenskega realizma (ur. Gregor Kocijan), Ljubljana 1994.
 • Anton SLODNJAK, Delovanje Frana Erjavca na Goriškem, Srečanja, 7, 1972/73, str. 60–61.
 • Stanko ŠIMENC, Fran Erjavec (1834–1887), Mohorjev koledar, Celje 2003, str. 248–249.
 • Francka VARL PURKELJC, Naši književniki in njihova dela, Maribor 1986.