France Bevk

V Kopru in Gorici je obiskoval moško učiteljišče in se po končanem izobraževanju zaposlil kot učitelj v Orehku pri Cerknem in v Novakah. Poleg opravljanja učiteljskega poklica je delal kot urednik in sourednik številnih revij, glasil in listov, kot npr. Večernega lista, Slovenca, Mladike, Goriške straže, Čuka na pal’ci, Goriške matice idr., najbolj znan pa je po svojem obsežnem literarnem opusu. Pisal je poezijo, kratko prozo, novele, romane, spominsko prozo, povesti, avtobiografske in biografske črtice ter potopisno prozo. Znotraj tega izstopajo romani in povesti, v katerih je kritiziral nacionalno zatiranje in raznarodovalno politiko italijanskih fašističnih oblasti nad Slovenci na Primorskem ter krepil zavest o narodnostni skupnosti. Vrh svojega literarnega ustvarjanja je dosegel z romanom Kaplan Martin Čedermac (1938, izdan pod psevdonimom Pavle Sedmak), v katerem se je osredotočil na omenjeno socialno in narodnostno stisko v slovenski Benečiji ter skozi protagonista, narodno zavednega duhovnika, poudarjal slovenski jezik kot temelj slovenstva.

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi140529/

Izobrazba

 • učiteljska pripravnica, Podgora pri Gorici, 1907
 • moško učiteljišče, Koper, Gorica, 1907–1913

Slogovni oris: slovenska moderna, impresionizem, ekspresionizem, realizem

Zaposlitev:

 • učitelj, Orehek pri Cerknem, Novake, 1913­–1917
 • urednik Večernega lista in Slovenca, Ljubljana, 1919−1920
 • urednik Mladike, Primorska, 1921−1922
 • soustanovitelj Naše založbe, urednik Goriške straže, Primorska, 1921−1922
 • urednik satiričnega lista Čuk na pal’ci, dopisnik kulturne rubrike Edinosti ter ravnatelj Narodne knjigarne in papirnice, Primorska, 1923−1926
 • urednik publikacij Goriške matice, sodeloval v uredništvu Književne založbe Luč, postal sourednik Našega glasu v Trstu, Primorska, 1927
 • urednik Luči ter Biblioteke za pouk in zabavo, Gorica, Italija, 1929
 • član AVNOJ, predsednik PO OF za Slovensko primorje, november 1943–
 • član IO OF in predsedstva SNOS, februar 1944–
 • PNOO za Slovensko primorje in Trst, predsednik, september 1944
 • podpredsednik Prezidija Ljudske skupščine LRS, do 1953

Članstvo v skupinah, umetniških društvih, združenjih:

 • Društvo slovenskih pisateljev, predsednik, 1950 (dva mandata)
 • Slovenska matica, podpredsednik, 1952−1962
 • SAZU, redni član, od 1953
 • SAZU, tajnik razreda za umetnosti, Ljubljana, 1960–1966

Dela

Izbrana dela

 • Izbrani spisi I−III, 1934−1937
 • Izbrani spisi I−XII, 1951−1965
 • Izbrano delo I−III, 1969
 • Izbrana mladinska beseda I−III, 1984

Poezija

 • Pesmi, 1921

Kratka proza

 • Faraon, 1922
 • Rablji, 1923

Novele

 • Hiša v strugi, 1927
 • Kresna noč, 1927
 • Jakec in njegova ljubezen, 1927
 • Vihar, 1928
 • Zastava v vetru, 1928 (ps. Jože Jeram)
 • Krivda, 1929
 • Muka gospe Vere, 1929
 • Tuje dete in drugi spisi, 1929
 • Gospodična Irma, 1930
 • Julijan Sever, 1930
 • Umirajoči bog pod Triglavom, 1930
 • Kamnarjev Jurij, 1931 (ps. France Seljak)
 • Žerjavi, 1932
 • Gmajna, 1933
 • Veliki Tomaž, 1933
 • Srebrniki, 1936
 • V mestu gorijo luči, 1938
 • Dan se je nagibal, 1939
 • Morje luči, 1947
 • Novele, 1947
 • Obračun, 1950
 • Tuja kri, 1954
 • Krivi računi, 1956
 • Iskra pod pepelom, 1956
 • Viharnik, 1959
 • Slepa ulica, 1961
 • Mlini življenja, 1967
 • Ljudje pod Osojnikom, 1934, 1973

Romani

 • Smrt pred hišo, 1925
 • Krvavi jezdeci, 1927; Škorpijoni zemlje, 1929; Črni bratje in sestre, 1929 (trilogija Znamenja na nebu)
 • V zablodah, 1929
 • Človek proti človeku, 1930
 • Vedomec, 1931
 • Železna kača, 1932
 • Kaplan Martin Čedermac, 1938 (ps. Pavle Sedmak)
 • In sonce je obstalo, 1963

Spominska proza

 • Začudene oči, 1952
 • Pot v svobodo, 1953
 • Mrak za rešetkami, 1958
 • Moja mladost, 1969
 • Pot v neznano, 1970

Povesti

 • Tatič, 1923
 • Jagoda, 1930
 • Lukec in njegov škorec, 1931
 • Lukec išče očeta, 1932
 • Pastirci, 1935
 • Grivarjevi otroci, 1939
 • Tonček, 1948
 • Mali upornik, 1951
 • Črni bratje, 1952
 • Tolminski punt, 1968
 • Tri povesti o tolminskih grofih, 1990

Avtobiografske in biografske črtice

 • Otroška leta, 1949
 • Knjiga o Titu, 1955

Potopisna proza

 • Ob morju in Soči, 1959
 • Rož, Podjuna, Zila, 1965

Nagrade, priznanja, odlikovanja

 • red dela I. stopnje
 • red zaslug za narod I. in II. stopnje
 • red narodne osvoboditve
 • zlata značka svobode
 • Prešernova nagrada za Tončka, 1948
 • Levstikova nagrada za Otroška leta, 1949
 • nagrada Mladinske matice za Pastirce, 1953
 • Prešernova nagrada za življenjsko delo, 1954
 • nagrada mladega pokoljenja v Beogradu, Srbija, 1960
 • nagrada AVNOJ, 1968
 • priznanje zlata knjiga za Pestrno, 1968
 • priznanje zlata knjiga za Malega upornika, 1969

Viri in literatura

 • France BEVK, Izbrani spisi, prva knjiga, Ljubljana 1951.
 • France BEVK, Bevkova knjiga, Ljubljana 1970.
 • France BEVK, Leksikon slovenska književnost, Ljubljana 1996, str. 29–31.
 • France BEVK, Otroška leta, Ljubljana 2004.
 • Marjan BRECELJ, Bevkova bibliografija, Koper 1960.
 • Marijan BRECELJ, Bevk, France, akademik (1890–1970), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi140529/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019).
 • Jožica ČEH STEGER, Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914−1923, Maribor 2010, str. 50−58.
 • Jožica ČEH STEGER, Bevk, France, akademik (1890–1970), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi140529/#novi-slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019).
 • Janez DOLENC, France KOBLAR, France Bevk: ob stoletnici rojstva, Ljubljana 1990.
 • Silvo FATUR, Slovenska leposlovna književnost, Maribor 1992, str. 225–229.
 • Helga GLUŠIČ, France Bevk, Ljubljana 1964.
 • Helga GLUŠIČ, Razvoj Bevkovega pripovedništva, Sodobnost, 29, 1981, str. 5−9.
 • Helga GLUŠIČ, Bevk, France, Enciklopedija Slovenije, 1, A–Ca, Ljubljana 1987, str. 256–258.
 • Helga GLUŠIČ, Sto slovenskih pripovednikov, Ljubljana 1996, str. 18–19.
 • Ivan GRAFENAUER, Bevk, France, akademik (1890–1970), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi140529/#slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019).
 • Miran HLADNIK, Slovenski zgodovinski roman, Ljubljana 2011.
 • Iztok ILICH, France Bevk, glasnik stisk primorskih rojakov, France Bevk, Ljubljana, 2004, str. 435–445.
 • Gregor KOCIJAN, Slovenska kratka proza 1919−1929, Ljubljana 2012.
 • Adrijan LAH, France Bevk, Slovenska književnost, Ljubljana, 1996, str. 29−31.
 • Aleksandra LUTAR IVAN, Album slovenskih književnikov, Ljubljana 2006, str. 96–98.
 • Janez MUŠIČ, Veliki album slovenskih pisateljev, Ljubljana 2004, str. 124–125.
 • Urška PERENIČ, France Bevk, Slovenska pisateljska pot, Radovljica 2013, str. 198–201.
 • Anton SLODNJAK, Slovensko slovstvo, Ljubljana 1968, str. 371–373.
 • Franc ZADRAVEC, Slovenska književnost II, Ljubljana 1999, str. 252−255.
 • Marjeta ŽEBOVEC, Slovenski književniki: rojeni do leta 1899, Ljubljana 2005, str. 244–248.
 • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon, Ljubljana 2008.