Janez Lenassi

Umetnik Janez Lenassi spada med najpomembnejše slovenske kiparje 20. in 21. stoletja. Po končani obrtni šoli v Celovcu je med letoma 1945 in 1947 služil vojaški rok, nato pa se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost (ALU) v Ljubljani, na kateri je študiral kiparstvo pri profesorjih Borisu Kalinu, Frančišku Smerduju, Zdenku Kalinu, Karlu Putrihu in Petru Lobodi. Po opravljeni diplomi leta 1951 se je zaposlil kot učitelj risanja v Radovljici. Leta 1956 je končal še kiparsko specialko na ALU, svoje znanje pa izpopolnjeval na študijskih potovanjih v Italijo, Izrael, Avstrijo, Nemčijo, na Nizozemsko, v Belgijo, Pariz, Vermont, Švico, na Japonsko in Daljni vzhod. Med letoma 1957 in 1959 je nadaljeval s poučevanjem risanja na osnovni šoli v Ljubljani, kasneje pa več let predaval na mednarodni poletni šoli v Marušićih in na mednarodni poletni akademiji v Salzburgu. Leta 1959 je sodeloval na prvem kiparskem simpoziju, ki je potekal v St. Margarethnu v Avstriji, kar je bilo ključnega pomena za njegov nadaljnji umetniški razvoj, saj je tam odkril kamen in plastiko v prostoru, s tem pa tudi družbene funkcije, ki jih lahko izraža kiparsko delo. Dve leti kasneje je skupaj s kiparjem Jakobom Savinškom podal pobudo za kiparske simpozije v Sloveniji, na podlagi česar so nastali mednarodni kiparski simpoziji, imenovani Forma viva. Sam je sodeloval na številnih simpozijih doma in v tujini, skupno se jih je udeležil več kot 30. Od 1985 do 1986 je bil predsednik Zveze društev likovnih umetnikov Jugoslavije, od 1987 do 1989 pa predsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Poleg kiparskega dela je ustvarjal tudi kot scenograf in leta 1962 za scenografsko delo prejel Sterijino nagrado na Jugoslovanskem festivalu gledališč. Prav tako je oblikoval revije, knjige, plakate in logotipe ter bil zaposlen kot tehnični urednik revije Obala.

Lenassijev kiparski opus sestavljajo mala, spomeniška, simpozijska in arhitekturna plastika, največji del pa zavzema monumentalno kiparstvo. Pri svojem delu je uporabljal različne materiale, kot so glina, beton, železo, železobeton, les, najpogosteje pa kamen.

V zgodnjem obdobju, v 60. letih, je ustvarjal predvsem malo figuralno plastiko, za katero so značilni nenaravni proporci in poenostavljenost oblik. Ta dela, ki so večinoma narejena v glini, pogosto prikazujejo moškega in/ali žensko, prepletenost teles, odnos med njima, intimnost, čutnost. Ustvarjal je tudi večja, monumentalna dela, predvsem javno plastiko, za katero je značilno iskanje neke prvobitnosti, organskosti, prav tako pa simbolizem in povezanost z naravo. Ta dela so povečini narejena iz kamna, ki v 70. letih postane primarni material, v katerem ustvarja. Dela iz tega obdobja so narejena v malem in srednje velikem formatu s prevladujočo morsko tematiko. V zadnjih letih se je močno osredotočil na naravo in njene zakonitosti ter pri oblikovanju kompozicij skušal čim bolj spoštovati dano obliko in lastnosti kamna.

Lenassi se je vseskozi ukvarjal z vprašanjem oblike in to prilagajal okolju, v katerega je bila skulptura umeščena. Tako je na podlagi okolja izbral material, ki je sodil vanj in značilnosti katerega so pripomogle k boljšemu simbolnemu izražanju pomena umetniškega dela. Pri oblikovanju končnega izdelka je torej upošteval material, površino in obliko kiparskega dela ter prostor, v katerega je bilo delo umeščeno. Pri načrtovanju in izvedbi dela je vedno imel v mislih idejo organskosti, spojenosti umetnine in okolja. To je prišlo še posebej do izraza pri umetniških delih, ki so nastala v sklopu kiparskih simpozijev, ter pri javni plastiki. S svojimi deli mu je uspelo ustvariti simbiozo kiparstva in arhitekture.

Na njegovo delo in kiparski opus je močno vplivala Primorska in njeno okolje, predvsem pri uporabi materiala iz istrskega in kraškega kamnoloma, pa tudi pri izbiri motivike in simbolike, vezane na morje. Za njegova dela je značilna dvojnost stiliziranih geometrijskih oblik in ravnih, pravilnih linij na eni strani ter mehke, zaobljene in valovite oblike, ki kiparsko delo spajajo z okoljem, na drugi. Pogosto je uporabljal enostavne arhetipske znake, vodoravnice in navpičnice, spirale, trikotnike, rombe, križe idr.

Med njegovimi najbolj znanimi deli izstopajo spomenik Edvardu Rusjanu v Novi Gorici (1960), spomenik železničarjem na Vogarju (1962), spomenik padlim borcem v Ilirski Bistrici (1965) in spomenik pomorščakom v Portorožu (1977).

​Izobrazba

Šola:

 • Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 1938–1941
 • obrtna šola, Celovec, 1943–1945
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, študij kiparstva, Ljubljana, 1947–1951
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, kiparska specialka, Ljubljana, 1951–1956
 • štipendija sklada Moše Pijada za študijsko potovanje, Pariz, 1964

Imena učiteljev:

 • Boris Kalin
 • Frančišek Smerdu
 • Zdenko Kalin
 • Karel Putrih
 • Peter Loboda


Zaposlitev
 • nižja gimnazija, učitelj risanja, Radovljica, 1952–1955
 • Osnovna šola Rudnik, učitelj risanja, Ljubljana, 1957–1959
 • mednarodna kiparska poletna šola Kornarija, predavatelj, Marušići, Hrvaška, 1980–1990
 • mednarodna poletna akademija, predavatelj, Salzburg, Avstrija, 1986–1996


Članstvo v skupinah, umetniških društvih ali zduženjih
 • Zveza društev likovnih umetnikov Jugoslavije, predsednik, 1985–1986
 • Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, predsednik, 1987–1989


Slogovni oris

abstraktno kiparstvo, geometrična abstrakcija, kiparstvo med socialističnim realizmom in konceptualizmomDela

Znana dela, pripisana dela:

 • Spomenik Edvardu Rusjanu, Nova Gorica, 1960
 • Objem – 1959, Donaupark, Dunaj, Avstrija, 1961
 • Spomenik partizanom železničarjem, Vogar, Bohinj, 1962
 • Znamenje, Forma viva, Portorož, 1962
 • Spomenik padlim borcem NOB, Cerkno, 1963
 • Spomenik NOB, Ilirska Bistrica, 1965
 • Spomenik NOB, Mirna na Dolenjskem, 1965
 • Delitev, Vermont, ZDA, 1968
 • Spomenik NOB, Ormož, 1973
 • Izsek Pirana, relief, sejna dvorana Občine Piran, Piran, 1974
 • Veter, 1974
 • Pročelje višine, relief na fasadi računskega centra Erste österreichische Sparkasse, Neutorgasse 8, Dunaj, Avstrija, 1974
 • Na premcu, 1975
 • Cvet – 1967, Moers, Nemčija, 1975
 • Tukaj, 1977
 • Spomenik padlim partizanom pomorščakom, Trg prekomorskih brigad, fontana, Portorož 1977
 • Kamen življenja, Žale, fontana, Ljubljana, 1978
 • Misel, 1979
 • Beograd, Hotel Beograd, relief, Moskva, Rusija, 1979
 • Fontana, Brioni, otok Vanga, Hrvaška, 1979–1980
 • Spomenik borcu NOB, Logatec, 1980
 • Spomenik borcem in talcem, pokopališče, Logatec, 1981
 • skulptura za Šolski center, Postojna, 1982
 • Paralele, Banka Koper, Koper, 1984
 • Oblit, Kafe – Galerija Dante, fontana, Umag, Hrvaška, 1985
 • vrtna skulptura, tovarna Mura, Murska Sobota, 1985
 • Skozi, Hotel Metropol, Portorož, portal za plažni objekt, 1986
 • Fontana – 1986, Županstvo, Nabrežina, Italija, 1987
 • Vsepovezanost, Zavarovalnica Adriatic Slovenica, fontana, Koper, 1990
 • Veliki zaliv – 1975, park Galerije centra za kulturu Olga Petrov, Pančevo, Srbija, 1990
 • skulptura, rezidenčna palača – Toscanatract, Salzburg, Avstrija, 1991
 • Potsdam 1000, Potsdam, Nemčija, 1992
 • Obelisk, Vodice, 1993
 • Razcep, Forma viva, Bled, 1996
 • Fontana Rotary, Lucija, Portorož, 1997
 • skulptura, Park Skulptur Damnatz, Damnatz, Nemčija, 1998
 • Milenijska fontana, Krečičev trg, Ormož, 2000
 • Spominska plošča aleksandrinkam, Aleksandrija, Egipt, Rue Menasce 53 (Moharem Bey), 2007
 • Slavolok samostojnosti ob 50. obletnici Luke Koper in 16. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade, Luka Koper, Koper, 2007


Razstave

Samostojne razstave:

 • Janez Lenassi, Prešernova hiša, Kranj, 1957
 • Lenassi Janez, Urbančič Izidor (K), Jakopičev paviljon, Ljubljana, 1958
 • Janez Lenassi, Okrajni muzej – Mala galerija, Koper, 1958
 • Janez Lenassi, Klub kulturnih delavcev, Ljubljana, 1959
 • Tršar, Lenassi (K), Umetnostni paviljon, Slovenj Gradec, 1960
 • Janez Lenassi. Obdobje 1958–1973 (K), Piran, Mestna galerija Piran; Nova Gorica, Galerija Meblo, 1973
 • Janez Lenassi (K), Likovni salon Celje, Celje, 1974
 • Janez Lenassi, Nova Gorica, Galerija Meblo, 1974
 • Janez Lenassi (Z), Galerija Emonska vrata, Ljubljana, 1975
 • Janez Lenassi, Zemono, dvorec Zemono, 1978
 • Lenassi (Z), Galleria dʼArte »La Lanterna«, Trst, Italija, 1978
 • Janez Lenassi (K), Galerija Meduza, Koper, 1981
 • Janez Lenassi (Z), Galerija Ars, Ljubljana, 1981
 • Janez Lenassi, Knjižnica Bena Zupančiča, Postojna, 1982
 • Janez Lenassi (K), Galerija TK, Trst, Italija, 1982
 • Janez Lenassi. Skulpture (Z), Pilonova galerija, Ajdovščina, 1983
 • Janez Lenassi. Skulpture – retrospektiva (K), Mestna galerija Piran, Piran; Moderna galerija, Ljubljana, 1988
 • Professoren der Sommerakademie. Janez Lenassi, Kosta Angeli Radovani, Galerie im Traklhaus, Salzburg, Avstrija, 1988
 • Dan slovenske kulture. Giornata della cultura slovena, Beneška galerija, San Pietro al Natisone, Italija, 1989
 • Janez Lenassi. Človek in kamen, Likovni paviljon NOB, Tržič, 1989
 • Mala plastika v bronu, kamnita plastika in javni spomeniki v fotografijah (Z), Galerija Šivčeva hiša, Radovljica, 1989
 • Janez Lenassi, Aleš Lenassi, Galerija Artes, Nova Gorica, 1994
 • Dan odprtih vrat (ob 70. letnici Janeza Lenassija), Atelje v svetilniku na Punti, Piran, 1997
 • Kiparsko delo meseca. Janez Lenassi, Galerija Latobia, Ljubljana, 1998
 • Janez Lenassi. Skulpture, Mestna galerija Nova Gorica, Nova Gorica, 1999
 • Janez Lenassi – scultura, Piera Zürcher – pittura, Galerie – Atelier Irene Weiss, Tremona, Švica, 2000
 • Janez Lenassi. Umetnik v sožitju z naravo: kipi iz kamna (K), Galerija Šivčeva hiša, Radovljica, 2002
 • Janez Lenassi (K), Kulturni center Srečka Kosovela, Sežana, 2002
 • Janez Lenassi. Aspekti življenja (K), Galerija Kulturnega centra Ivan Napotnik, Velenje, 2003
 • Janez Lenassi. Simpozijska skulptura (K), Galerija Herman Pečarič, Piran, 2007
 • Lenassi (Z), Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, Kranj, 2008
 • Janez Lenassi. Monumentalna skulptura (Z), Gorenjski muzej, Kranj, 2008
 • Janez Lenassi. 50. leta (K), baptisterij Piran, Piran 2011
 • Skulpture v kamnu (K), Galerija Božidar Jakac – lapidarij, Kostanjevica na Krki, 2013
 • Risba kiparja – Disegno del scultore. Janez Lenassi, Zmago Posega, Galerija Insula, Izola, 2013
 • Janez Lenassi. Kipi 1958–2008 (K), Muzej in galerije mesta Ljubljane, Ljubljana, 2015

Skupinske razstave:

 • Razstava DSLU, Umetnostna galerija, Maribor; Jakopičev paviljon, Ljubljana, 1954
 • Razstava DSLU, Jakopičev paviljon, Ljubljana, 1955
 • Slovenska umetnost po osvoboditvi, Moderna galerija, Ljubljana, 1955
 • 10 let Akademije upodabljajočih umetnosti v Ljubljani, Jakopičev paviljon, Ljubljana, 1956
 • Razstava DSLU, Jakopičev paviljon, Ljubljana, 1957
 • Sodobna slovenska umetnost, Moderna galerija, Ljubljana, 1958
 • Slikarska kolonija, Narodni muzej, Prilep, Makedonija, 1958
 • Avtoportret na Slovenskem, Moderna galerija, Ljubljana, 1958
 • Udeleženci slikarskih kolonij, Jakopičev paviljon, Ljubljana, 1958
 • Petorica slovenačkih umjetnika. Bogdan Borčič, Marjan Dovjak, Janez Lenassi, Milan Rijavec, Izidor Urbančič (Z), Salon ULUH, Zagreb, Hrvaška, 1958
 • Absolventi ljubljanske Akademije likovnih umetnosti (K), Moderna galerija, Ljubljana, 1959
 • Symposion Europäischer Bildhauer (K), St. Margarethen, Avstrija, 1959
 • I. trienale likovnih umetnosti, Beogradski sajam, Beograd, Srbija, 1961
 • Razstava risb slovenskih likovnih umetnikov (1941–1961) (K), Jakopičev paviljon, Ljubljana, 1961
 • NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije 1960–1961, Galerija Doma JNA, Beograd, Srbija, 1961
 • Symposion Europäischer Bildhauer. Kleinplastik und Zeichnungen, Haus zum Falken, Kirchheim, Nemčija, 1961
 • Kaisersteinbruch, Symposion Europäischer Bildhauer, Kirchheim, Nemčija, 1961
 • Symposion Europäischer Bildhauer. Kleinplastik und Zeichnungen (K), Grosses Hilton Studio, Berlin, Nemčija, 1961
 • Pet let slikarskih kolonij, Narodni muzej, Prilep, Makedonija, 1961
 • Symposion Europäischer Bildhauer. Kleinplastiken, Griechenbeissel, Dunaj, Avstrija, 1962
 • International symposium of sculptors (K), Yegar Sahaduta, Mitzpe Ramon, Izrael, 1962
 • Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva (K), Portorož, 1962
 • Razstava DSLU, Moderna galerija, Ljubljana, 1963
 • Prva razstava primorskih likovnih umetnikov – pododbor Koper, Koper, Pokrajinski muzej; Piran, Mestna galerija Piran, 1963
 • II. razstava članov DSLU – pododbor Koper, Ronchi dei Legionari, Italija; Koper, Nova Gorica, 1964
 • Wiener Secession, Internationale Bildhauerzeichnungen (Z), Dunaj, Avstrija, 1964
 • Razstava darovanih del italijanskih umetnikov mestu Skopju in jugoslovanskih umetnikov mestu Vaion v Italiji (K), Galleria Nazionale dʼArte Moderna, Rim, Italija; Umetnički paviljon Mali Kalemegdan, Beograd, Srbija, 1965
 • Federation Internationale des Symposia des Sculpteur, Galerie Siegmundsdorf, Berlin, Nemčija, 1965
 • Razstava DSLU (K), Mestna in Moderna galerija, Ljubljana, 1965
 • Razstava 1965 (Z), Ajdovščina, Galerija; Koper, Pokrajinski muzej; Piran, Mestna galerija, 1965
 • Osem primorskih umetnikov (Z), Kulturni dom, Trst, Italija; Siegmundshof, Berlin, Nemčija, 1965
 • 3. Internationale Ausstelung, Europahaus Wien, Dunaj, Avstrija, 1965
 • Rassegna d’arte contemporanea slovena (K), Palazzo della Gran Guardia, Verona, Italija, 1965
 • Razstava DSLU (K), Moderna galerija, Ljubljana; Umetnostna galerija Maribor, Maribor, 1966
 • Razstava plastik NOB (K), Muzej ljudske revolucije SRS, Ljubljana, 1966
 • DSLU 1966 (K), Moderna galerija, Zagreb, Hrvaška, 1966
 • I. mednarodni trienale scenografije, Galerija Matice Srpske, Novi Sad, Srbija, 1966
 • II. mostra internazionale di scultura allʼaperto, Fondazione Pagani/Museo dʼArte Moderna, Castellanza, Italija, 1966
 • Peterica: Borčič, Golob, Jarm, Lenassi, Urbančič (K), Mestna galerija, Ljubljana, 1966
 • 1. mezinárodni sochařské symposium (K), Hořice, Češka, 1966
 • Symposion Europäischer Bildhauer (K), St. Margarethen, Avstrija, 1966
 • Symposion Europäischer Bildhauer (Z), Galerie Diogenes Berlin, Nemčija, 1966
 • Pet godini slikarska kolonija vo Prilep 1957–1961 (K), Narodni muzej, Prilep, Makedonija, 1966
 • Symposion Europäischer Bildhauer (K), Krastal, Avstrija, 1967
 • Prešernova nagrada za likovno umetnost (K), Moderna galerija, Ljubljana; Razstavni salon Rotovž, Maribor; Umetnostni paviljon, Slovenj Gradec, 1967
 • Razstava članov DSLU – pododbor Koper, Galerija Loža, Koper, 1967
 • 2. INTART, Mostra dʼArte Interregionale (K), Chiesa San Francesco, Videm, Italija, 1967
 • International Sculpture Symposium, Burlington, ZDA, 1968
 • International Sculpture Symposium (K), Proctor, Vermont, ZDA, 1968
 • Europapark, Bildhauer Symposion (K), Celovec, Avstrija, 1968
 • Stalna zbirka – nova postavitev, Gorjupova galerija v osnovni šoli, Kostanjevica na Krki, 1970
 • 2. kvadrienale gledališkega dekorja, Paviljon Brüsel, Praga, Češka, 1971
 • Primorski likovniki – pododbor za Primorsko (K), Mestna galerija Piran, Piran; Galerija Loža, Koper; Dom družbenih organizacij, Ilirska Bistrica; Salon likovnog susreta, Subotica, Srbija, 1971
 • Simpozij kiparjev, Ostrožac (Cazin), Bihać, Bosna in Hercegovina, 1971
 • 12. Annale – Mednarodna razstava slikarstva in skulpture (K), Istarska sabornica, Poreč, Hrvaška, 1972
 • Ars Histriae III (K), Mestna galerija, Piran; Zavičajni muzej, Rovinj, Hrvaška; Narodni muzej, Labin, Hrvaška, 1972
 • Primorski likovniki člani DSLU, Mestna galerija, Piran; Galerija Loža, Koper; Pilonova galerija, Ajdovščina, 1973
 • DSLU ’74, Izložbeni paviljon, Novi Sad, Beograd, Srbija, 1974
 • Raadhuispaviljoen, 12 Joegoslaven, Westerbork, Nizozemska, 1974
 • DSLU ’74 (K), Moderna galerija, Ljubljana, 1974
 • Ars Histriae IV (K), Zavičajni muzej, Rovinj, Hrvaška; Narodni muzej, Labin, Hrvaška; Piran, Mestna galerija; Pula, Hrvaška, 1974
 • Likovna prizadevanja na Primorskem (Z), Galerija v Mestni hiši, Kranj, Gorenjski muzej, 1975
 • 2. jugoslovanski bienale male plastike (Z), Paviljon arhitekta Novaka, Murska Sobota; Muzej savremene umjetnosti, Beograd, Srbija, 1975
 • Razstava DSLU ob 30-letnici osvoboditve, Moderna galerija, Ljubljana, 1974
 • VI. izložba saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije (K), Collegium Artisticum, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 1975
 • Razstava primorskih likovnih umetnikov ’76, članov DSLU/Artisti figurativ (K), Pilonova galerija, Ajdovščina; Mestna galerija, Idrija; Ilirska Bistrica; Izola; Galerija Loža, Koper; Galerija Meblo, Nova Gorica; Mestna galerija, Piran; Postojna; Sežana; Tolmin; Galleria Alberto, Conegliano, Italija; Centro attivita ʼvisive – Pallazo dei diamanti, Ferrara, Italija; Gallerie Trevigiane »La Cave 1–2«, Treviso, Italija, 1976
 • Razstava DSLU 1976 v počastitev dneva republike, Moderna galerija, Ljubljana, 1976
 • 3. jugoslovanski bienale male plastike, Paviljon arhitekta Franca Novaka, Murska Sobota, 1977
 • Razstava DSLU 1977 (K), Moderna galerija, Ljubljana, 1977
 • Ars Histriae 1970–1977 (K), Izložbeni salon JNA, Zagreb, Hrvaška, 1977
 • XVII. Annale (K), Istarska sabornica, Poreč, Hrvaška, 1977
 • Ars Histriae VI, Centar za scenske i likovne djelatnosti, Pula, Hrvaška; Narodni muzej, Labin, Hrvaška; Rijeka, Hrvaška; Zavičajni muzej Poreštine, Poreč, Hrvaška; Etnografski muzej Istre, Pazin, Hrvaška; Zavičajni muzej, Rovinj, Hrvaška; Obalne galerije/Mestna galerija, Piran; Obalne galerije/Galerija Loža, Koper; Novi sad, Srbija; Osijek, Hrvaška, 1978
 • Prijatelji Vena Pilona (Z), Pilonova galerija, Ajdovščina, 1978
 • člani Grupe Junij in gostje, Moderna galerija, Ljubljana; Collegium Aristicum, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 1978
 • II. bienale INTART Slovenija (K), Videm, Italija; Celovec, Avstrija; Ljubljana, 1978
 • Umjetnost u Jugoslaviji 1970–1978, Collegium Artisticum – Center Skenderija, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 1978
 • Slovenska likovna umetnost, 1945–1978, Moderna galerija, Ljubljana, 1979
 • Kritiki izbirajo, Galerija Labirint, Ljubljana, 1979
 • 4. jugoslovanski bienale male plastike, Pokrajinski muzej, Murska Sobota, 1979
 • Likovna zbirka splošne plovbe Piran, Mestna galerija, Piran, 1980
 • Kiparski simpozij u kamenu. 1969–1979 (K), Dubrova, Labin, Hrvaška, 1980
 • Mediteranski kiparski simpozij. Crteži, grafike i makete, Galerija Toš, Labin, Hrvaška, 1981
 • 5. jugoslovanski bienale male plastike, Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec, Murska Sobota, 1981
 • 1. pančevačka izložba jugoslovenske kulture, Savremena galerija centra za kulturu Olga Petrov, Pančevo, Srbija, 1981
 • Umetniki in spremljevalci, Moderna galerija, Ljubljana, 1981
 • DSLU. Zapis na papirju, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1981
 • III. bienale jugoslovanske skulpture u pleneru, Kulturni centar, Vrnjačka Banja, Srbija, 1981
 • DSLU. Problem kontinuitete (K), Mestna galerija, Ljubljana, 1982
 • Apollonio, Bernik, Borčič, Braniselj, Ciuha, Černigoj, Lenassi …, Galerija TK, Trst, Italija, 1982
 • 25. godina na internacionalnata slikarska kolonija vo Prilep, Umjetnička galerija, Skopje, Makedonija, 1982
 • 2. pančevačka izložba jugoslovenske skulpture, Savremena galerija centra za kulturu Olga Petrov, Pančevo, Srbija, 1983
 • 6. bienale male plastike, Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec, Murska Sobota, 1983
 • Društvo likovnih umetnikov slovenske obale, Galerija Loža, Koper, 1983
 • 7. bienale male plastike, Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec, Murska Sobota; preddverje Cankarjevega doma, Ljubljana; Mestne galerije, Piran, 1985
 • Mednarodna likovna zbirka Junij, Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1985
 • 3. pančevačka izložba jugoslovenske skulpture, Savremena galerija centra za kulturu Olga Petrov, Pančevo, Srbija, 1985
 • Prešernovi nagrajenci 1965–1967, Galerija v Prešernovi hiši, Kranj, 1985
 • 8. izložba. Četrdeset godina saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije 1946–1986 (K), Galerija jugoslovenskog portreta, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 1986
 • Participanti al simposio, Sistiana, Italija, 1986
 • 4. pančevačka izložba jugoslovenske skulpture, Savremena galerija centra za kulturu Olga Petrov, Pančevo, Srbija, 1987
 • Steinbildhauer (K), Fruchthalle, Kaiserslautern, Nemčija, 1987
 • Künstler helfen Minderheiter, OeGB – SaalDunaj, Avstrija, 1987
 • Društvo likovnih umetnikov slovenske obale, Galerija DLUSO, Izola, 1987
 • 2. biennale di scultura e installazioni, Parco di Villa Reggio, Pointeure, Italija, 1987
 • Društvo likovnih umetnikov slovenske obale. Risba 1987 (K), Galerija DLUSO, Izola, 1987
 • Sommerakademie. Steine (K), Künstlerhaus, Salzburg, Avstrija, 1987
 • Symposion im Strandbad Wannsee, Haus am Waldsee, Berlin, Nemčija, 1988
 • Obalni umetniki ʼ88. Šest izrazov enega prostora, Galerija TK, Trst, Italija, 1988
 • Pridobitve za stalno zbirko 1971–1988, Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec, Murska Sobota, 1988
 • Prisotnost geometrije, Galerija Rebeka, Ljubljana, 1989
 • Arts and crafts as global communication/Podoba kot globalna komunikacija. Slikarstvo, kiparstvo, Lotte Department Stores, Seoul, Južna Koreja; Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1989
 • 10. međurepublička razmjena između SHDLU-a i ZDSLU-a. Medrepubliška izmenjava med ZDSLU-ov in SHDLU-a (K), Galerija Karas, Zagreb, Hrvaška; Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 1989
 • Intart 1990. Slowenien zu Gast in Kärnten, Künstlerhaus Klagenfurt, Celovec, Avstrija; Galleria Centro Arti Plastiche, Videm, Italija; Ljubljana, 1990
 • Prisotnost geometrije v sodobni slovenski umetnosti, Galerija TK, Trst, Italija, 1990
 • Stein, Bea Voigt Galerie München, München, Nemčija, 1990
 • 6. pančevačka izložba jugoslovenske kulture, Savremena galerija centra za kulturu Olga Petrov, Pančevo, Srbija, 1991
 • Galerija Kulturnega centra Miško Kranjec, Murska Sobota, 1991
 • Mednarodni simpozij kiparjev [september–oktober 1991] = Simposio internazionale di Scultura = International Bildhauer Symposium = International Symposium of Sculptors (K), Forma viva. 1961–1991, Portorož, Kostanjevica na Krki, Ravne na Koroškem, Maribor, 1991
 • 6 artisti del Litorale Sloveno = 6 umetnikov iz Slovenskega Primorja (K), Societa Belle Arti, Verona, Italija; Galerija Krka, Novo mesto; Hiša umetnikov Bažato, Hum, Hrvaška; Villa San Marco, Portorož, 1993
 • International Sculptorʼs Symposium, Larvik, Norveška, 1993
 • Morje v delih istrskih likovnikov, Galerija Meduza 2, Piran, 1993
 • Likovna umetnost južne Primorske. 1920–1990, Pokrajinski muzej – razstavni paviljon, Koper, 1994
 • Stalna zbirka. Izbor, Galerija Murska Sobota, Murska Sobota, 1994
 • Arte a Pordenone 1995, Pordenone, Italija, 1995
 • Razstava članov Društva likovnih umetnikov Insula, Galerija Društva likovnih umetnikov Maribor, Maribor, 1996
 • Obalni likovniki. Nova dela, Avditorij, Portorož, 1996
 • Likovni umetniki za Prešernovo mesto, Mestna občina Kranj, Kranj, 1996
 • slovenski in bosansko-hercegovski umetniki, GH Emona Bernardin, Portorož, 1996
 • Incontra la Scultura, Sala del Centro Civico, Povoletto, Italija, 1996
 • Najnovejša dela obalnih likovnih umetnikov, Portorož, Avditorij, 1997
 • I. mednarodna likovna delavnica Abitanti 1997, Hoteli Morje, Portorož, 1997
 • II. mednarodna likovna delavnica Abitanti 1998, Hoteli Morje Portorož, 1998
 • Barva – kamen, Cerkev sv. Petra, Piran, 1998
 • 10 let galerije Insula. Likovna dejavnost 1988–1998, Galerija Insula, Izola; Mestna galerija, Piran; Palača Gravisi, Koper, 1998
 • Galerija Sqart, Atelier. Galeria Sqart, Galerija Kralj, Ljubljana; Galerija Loggia, Koper, 1998
 • Galeria Sqart, Atelier, Mala galerija, Sežana, 1999
 • III. mednarodna likovna delavnica Abitanti 1999, Kavarna Loggia, Koper, 1999
 • Janez Lenassi. Skulpture (K), Mestna galerija Nova Gorica, Nova Gorica, 1999
 • Devetdeseta leta v primorski likovni umetnosti. Slikarstvo, kiparstvo, Hotel Histria, Pula, Hrvaška; Grudnova hiša, Aurisina, Italija; Mestna galerija, Piran; Koroški muzej – Likovni salon, Ravne na Koroškem; Loški muzej – galerija, Škofja Loka; Lamutov salon, Kostanjevica na Krki, 2000
 • Piranski akademski likovni umetniki. Genius loci (Z), Piran, Studio Galerija Gasspar, 2000
 • Majski salon 2000. Prvinski d-o-t-i-k, Jakopičeva galerija, Ljubljana, 2000
 • Grafična dela iz galerije Sqart, Galerija DLUM, Maribor; Galerija Loggia, Koper, Galerija Sqart, 2000
 • Skulptura malih dimenzij v 90-letih, Galerija Murska Sobota, Murska Sobota, 2000
 • jaslice, Cerkev Marije Zdravja, Piran, 2000
 • Križev pot po piranskih cerkvah, Piran, 2001
 • Forma viva v Tržiču, Galerija v Kurnikovi hiši, Tržič, 2001
 • Prisluhniti belim kamnom. Skulpture iz istrskega kamna, Galerija Herman Pečarič, Piran; Galerija A + A, Benetke, Italija; Umag, Hrvaška, 2001
 • mednarodna razstava jaslic, Arenna di Verona, Verona, Italija, 2001
 • Mednarodna likovna delavnica Piran 2002, Minoritska cerkev – samostan Piran, 2002
 • jaslice: Piran, krstilnica sv. Janeza Krstnika, 2002
 • Razstava ob 50-letnici mednarodne poletne akademije, Galerie im Traklhaus, Salzburg, Avstrija, 2003
 • Zbirka del Pilonovih prijateljev, Pilonova galerija, Ajdovščina, 2003
 • dobrodelna dražba umetniških del, Gledališče Koper, Koper, 2003
 • Odsevi. Starodavne forme, motivi in simboli v sodobnih likovnih interpelacijah, Galerija sodobne umetnosti, Celje, 2004
 • dobrodelna dražba umetniških del, Gledališče Koper, Koper, 2004
 • Razstava Prešernovih nagrajencev, Galerija Prešernovih nagrajencev, Pavšlarjeva hiša, Kranj, 2005
 • Stalna zbirka Galerije Murska Sobota. II. del. Skulptura, Galerija Murska Sobota, Murska Sobota, 2006
 • Razstava izbora skulptur Likovne zbirke Splošne plovbe, Villa San Marco, Portorož, 2006
 • dobrodelna dražba umetniških del, Avditorij Portorož, Portorož, 2006
 • Mednarodni kiparski simpozij = international symposium of sculptors (K), Obalne galerije Piran, Forma viva, Portorož, 2007
 • Dvajset let galerije Insula, Studio Galerija Gasspar, Piran, 2007
 • jaslice, Cerkev sv. Petra, Piran, 2008
 • Dan odprtih vrat, Obalne galerije Piran – Galerija Meduza Koper, Koper, 2009
 • Dan odprtih vrat, Obalne galerije Piran – Galerija Meduza Koper, Koper, 2010
 • jaslice po piranskih cerkvah 2010, Cerkev Marije Snežne, Piran, 2010
 • dobrodelna dražba umetniških del, Gledališče Koper, Koper, 2011
 • Dan odprtih vrat, Obalne galerije Piran – Galerija Meduza Koper, Koper, 2011
 • Risba. Disegno, baptisterij, Piran, 2012
 • Arte colta, Mestna galerija Piran, Piran, 2013
 • dobrodelna dražba umetniških del, Gledališče Koper, Koper, 2014
 • Janez Lenassi (1927–2008). Spominska razstava ob 90. obletnici rojstva, Galerija Herman Pečarič Piran, Piran, 2017
 • Hommage Janezu Lenassiju: Deset let kasneje, atrij vhoda v prostore 66. Festivala Ljubljana, Ljubljana, 2018
 • Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980, Museum of Modern Art, New York, ZDA, 2018–2019


Nagrade, priznanja, odlikovanja
 • Sterijina nagrada za scenografijo za dramo Primoža Kozaka Afera, Jugoslovanski festival gledališč, Novi Sad, Srbija, 1962
 • zvezni natečaj za spomenik v Ilirski Bistrici, prva nagrada, Ljubljana, 1965
 • nagrada Prešernovega sklada za skulpturo v Ilirski Bistrici, Ljubljana, 1966
 • natečaj za relief v skupščini Občine Piran, prva nagrada, Piran, 1973
 • prva nagrada Ars Histriae IV za kiparstvo, Rovinj, 1974
 • nagrada Jeklotehne, 2. jugoslovanski bienale male plastike, Murska Sobota, 1975
 • nagrada Obalne kulturne skupnosti za najboljši umetniški dosežek, Koper, 1976
 • prva nagrada Ars Histriae VI za kiparstvo, Pula, 1978
 • 4. bienale male plastike, odkupna nagrada tovarne Mura, Murska Sobota, 1979
 • Jakopičeva nagrada za likovno umetnost, Ljubljana, 1981
 • zvezni natečaj za spomenik rudarju v Labinu, nagrada, 1981
 • bienale, specialna nagrada, Vrnjačka Banja, 1981
 • 7. bienale male plastike, odkupna nagrada Galerije Murska Sobota, Murska Sobota, 1985
 • natečaj za izdelavo mestnega vodnjaka v Maishofnu, druga nagrada, Avstrija, 1986
 • zlati grb Občine Piran, 2007


Viri in Literatura
 • ALU 1945–1995, Ljubljana 1995, str. 121.
 • Špelca ČOPIČ, Janez Lennasi, Enciklopedija Slovenije, 6, Krek–Marij, Ljubljana 1992, str. 127–128.
 • Aleš LENASSI, Janez Lenassi. 1927. Monografija, https://janezlenas.si/.
 • Janez Lenassi. Obdobje 1958–1973, Mestna galerija, Piran 1973.
 • Janez Lenassi, Skulpture, Mestna galerija in Moderna galerija, Piran, Ljubljana 1988.
 • Janez Lenassi. Skulpture – retrospektiva, Mestna galerija in Moderna galerija, Piran, Ljubljana 1988.
 • Janez Lennasi, Skulpture, Mestna galerija Nova Gorica, Nova Gorica 1999.
 • Janez Lenassi. Skulpture v kamnu, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki 2013.
 • Umrl kipar Janez Lenassi, Delo, 28. januar 2008. https://www.delo.si/kultura/umrl-kipar-janez-lenassi.html
 • Marko MATIČETOV, Lenassi, Janez, Primorci.si, 4. december 2017. http://www.primorci.si/osebe/lenassi-janez/1530/
 • Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945: pojmi, gibanja, skupine, težnje, Ljubljana 2009.

Nika Vaupotič (13. 11. 2019)Galerija

Janez Lenassi, vir: https://marijanzlobec.wordpress.com/2018/08/13/hommage-janezu-lenassiju-deset-let-kasneje/

Janez Lenassi, vir: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:IMG-ATBIUUSB/0900bec4-9870-41aa-8f30-02377574e2d3/IMAGE