Ljerka Finžgar

Leta 1956 je maturirala na klasični gimnaziji v Ljubljani in se nato vpisala na arhitekturni oddelek ljubljanske Tehniške fakultete. Študij je dokončala leta 1963 pri profesorju Edu Mihevcu z diplomsko nalogo Restavracija na obali. Njena prva zaposlitev je bila pri Centru za napredek trgovine in embalaže (CTE) v Ljubljani, že leta 1964 pa se je na povabilo direktorja Olega Vrtačnika zaposlila kot strokovna sodelavka v tovarni Meblo v Novi Gorici in se popolnoma posvetila industrijskemu oblikovanju pohištva. Delala je v okviru Inštituta pohištvene industrije Meblo, ki je bil kot samostojni zavod ustanovljen istega leta. Ko je bil le-ta z reorganizacijo leta 1972 ukinjen, je delo nadaljevala na oblikovalskem oddelku Meblo design. Finžgarjeva je bila do leta 1984 vodja oddelka, nato pa je bila do upokojitve leta 1992 samostojna strokovna sodelavka za dizajn v ljubljanski ekspozituri Mebla. Uveljavila se je na različnih področjih: najbolj inovativna so bila sistemska komponibilna pohištva, ki so pomenila korak stran od garniturne proizvodnje, najraje je načrtovala sedežno pohištvo, izkazala pa se je tudi pri snovanju vsakoletnih sejemskih postavitev Mebla v Beogradu. Finžgarjeva, članica Društva oblikovalcev Slovenije (DOS), je za svoje delo prejela številne nagrade in priznanja, mdr. zlati ključ Beograjskega sejma (1967, 1969, 1970, 1976, 1988) in zlati spoj na Salonu pohištva v Ljubljani (1969, 1971), leta 2018 pa je na 16. Mesecu oblikovanja v Ljubljani prejela prestižno nagrado v kategoriji »Brezčasni« (za oblikovanje, ki je prestalo preizkus časa in dokazalo trajno vrednost), in sicer za linijo pohištva E, ki ga je oblikovala za novogoriško tovarno pohištva Meblo.

​Izobrazba
 • maturirala na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1956
 • diplomirala na Tehniški fakulteti v Ljubljani, 1963


Zaposlitev
 • Center za napredek trgovine in embalaže (CTE), Ljubljana
 • Tovarna pohištva Meblo, Nova Gorica, 1964−1984
 • Tovarna pohištva Meblo, Ljubljana, 1984−1992


Članstvo v skupinah, umetniških društvih ali zduženjih
 • Društvo oblikovalcev Slovenije


Slogovni oris

Pri oblikovanju sistemskega komponibilnega pohištva in sedežnih garnitur je izhajala iz funkcionalizma, sledila je funkciji bivanja v novih mestnih stanovanjih. Pohištvo je oblikovala s čistimi linijami v duhu minimalizma in z novimi, furniranimi materiali, prilagojenimi za serijsko proizvodnjo. Nastalo je prilagodljivo, finančno dostopno pohištvo, pri katerem si je prizadevala, da učinkuje v prostoru.Dela
 • A-program sistemskega sestavljivega pohištva, Meblo, Nova Gorica, 1967
 • sistemsko pohištvo HO, Meblo, Nova Gorica, 1969
 • E-program sistemskega sestavljivega pohištva, Meblo, Nova Gorica, 1970
 • jedilna miza in stol Skandinavija, Meblo, Nova Gorica, 1976
 • sedežna garnitura Lahti, Meblo, Nova Gorica, 1978
 • polfotelj Kemi, Meblo, Nova Gorica, 1979
 • fotelj Bergen, Meblo, Nova Gorica, 1979
 • program sistemskega sestavljivega pohištva Formanova, Meblo, Nova Gorica, 1979
 • načrtovanje in ureditev razstavnih prostorov tovarne Meblo na Beograjskem sejmu 1982, 1983 in 1984
 • sestavljivo sistemsko pohištvo Forma 88 (soavtor dipl. ing. Angel Susič), Meblo, Nova Gorica, 1988


Nagrade, priznanja, odlikovanja
 • zlati ključ Beograjskega sejma, Beograd, 1967, 1969, 1970, 1976, 1988
 • zlati spoj na Salonu pohištva, Ljubljana, 1969, 1971
 • nagrada v kategoriji »Brezčasni« za linijo pohištva E, Meblo, 16. Mesec oblikovanja, Ljubljana, 2018


Viri in Literatura

Arhivski viri:

 • Arhiv Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana, Zbirka industrijskega oblikovanja, mapa Ljerka Finžgar
 • Arhiv Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Ljubljana, Zbirka industrijskega oblikovanja, mapa Meblo
 • Zasebni arhiv Ljerke Finžgar

Literatura:

 • Peter BREŠČAK, Portret tedna. Ljerka Finžgar, Delo, 1971, str. 15.
 • Človek je ali pa tudi ni ustvarjalen, Les. Revija za lesno gospodarstvo, 41/5−6, 1989, str. 161−165.
 • Klavdija FIGELJ, Prispevek k preučevanju industrijskega oblikovanja in oblikovanja modernega sloga na Goriškem, Industrijska dediščina na Goriškem, Goriški muzej, Nova Gorica 2015, str. 51−59.
 • Ljerka FINŽGAR, Situacija ni tako črna, Les. Revija za lesno gospodarstvo, 45/9, 1993, str. 243.
 • Pogovor z Ljerko Finžgar, dipl. ing. arh., samostojno strokovno sodelavko za design, Nova proizvodnja, 1991, str. 319−320.
 • Beno VODOPIVEC, Zgodba o Meblu. Prvih petdeset let. 1948−1998, Nova Gorica 1998.

 

Klavdija Figelj (24. 5. 2019)Galerija

Ljerka Finžgar

Ljerka Finžgar