Ljubo Šercer

Ljubomir Šercer, s partizanskim imenom Ljubo Petrič, je bil rojen 1. avgusta 1915 v Braniku (Rihemberk) pri Gorici očetu finančnemu uradniku Ivanu in materi Ivanki, rojeni Budihna. Po končani osnovni šoli na Vrhniki je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani, nato pa obiskoval beograjsko vojaško akademijo. Svojo vojaško kariero je začel oktobra 1935, ko je postal pehotni podporočnik, nato je delal v Banji Luki in Kninu, z oktobrom 1939 pa napredoval v poročnika in leta 1940 postal komandant čete. Po napadu na Jugoslavijo aprila 1941 in njenem porazu je prišel v Ljubljano in se tu priključil OF. Partizanom se je pridružil 3. julija 1941; najprej kot mitraljezec, kasneje pa kot komandir molniške ter nato še mokrške in loške čete. Kot komandant 1. polbataljona Krimskega partizanskega bataljona je 19. oktobra 1941 napadel italijansko postojanko v Ložu. Skupaj z borci se je zaradi mraza in italijanske ofenzive umikal proti vzhodu, med drugim v Ljubljano. Ob poročanju Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet o položaju svoje enote je bil izdan; 16. novembra 1941 so ga ujeli, vojaško sodišče pa ga je mesec za tem obsodilo na smrt. Skupaj s še petimi partizani so ga 22. decembra ustrelili. Pokopali so ga v Tržiču (Monfalcone) blizu Trsta. Dve leti kasneje, 25. oktobra 1943, je bil proglašen za narodnega heroja. Kasneje so po njem poimenovali še 2. slovensko narodnoosvobodilno udarno brigado »Ljubo Šercer«.

​Izobrazba
 • osnovna šola, Vrhnika
 • gimnazija, Ljubljana
 • vojaška akademija, Beograd


Zaposlitev
 • pehotni podporočnik, 1935
 • poročnik, 1939
 • komandant čete, 1940
 • mitraljezec, komandir molniške, mokrške in loške čete
 • komandant 1. polbataljona Krimskega partizanskega bataljona,1941


Nagrade, priznanja, odlikovanja
 • red narodnega heroja (1943)


Viri in Literatura
 • VIII. pohod po poteh partizanske Ljubljane, Ljubljana 1964.
 • Miroslav LUŠTEK, Šercer, Ljubomir (1915–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi646151/#slovenski-biografski-leksikon (22. januar 2020).
 • Anton OŽBOLT, Šercerjeva bojna pot, Ljubljana 1973.
 • Mile PAVLIN, Ljubomir Šercer – Ljubo Petrič, Enciklopedija Slovenije, 13, Š–T, Ljubljana 1999, str. 30.
 • Zbornik narodnih heroja Jugoslavije (ur. Dragi Milenković), Beograd 1957, str. 768–769.

Manuela Dajnko (29. 1. 2020)Galerija

Ljubo Šercer, vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Ljubo_Sercer.jpg

Ljubo Šercer, vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Ljubo_Sercer.jpg