Rastislav (Zmago) Delpin

Narodni heroj, častnik in partizan Rastislav Delpin, poznan tudi pod ilegalnim imenom Zmago, se je rodil 2. septembra 1929 v Podgori pri Gorici. Umrl je 26. decembra 1956 v Šempetru pri Gorici. Osnovno šolo je obiskoval v Podgori in Gorici in se nato izučil za trgovskega pomočnika. Zaradi prestopkov zoper Italijo se je moral zagovarjati pred posebnim sodiščem za zaščito države v Rimu. Oblasti so ga obsodile na leto dni zapora. V italijansko vojsko je bil vpoklican leta 1941, a je bil zaradi srčne hibe zanjo neprimeren. Naslednje leto se je vključil v Osvobodilno fronto in pomagal z zbiranjem orožja in živil, leta 1943 pa odšel v partizane, kjer je bil v XVII. brigadi Simona Gregorčiča najprej bataljonski, nato pa brigadni obveščevalec. Zaradi bolezni je moral pustiti tudi delovanje v brigadi. Postal je vodja skupine VOS v Brdih in z njo izvedel več sabotažnih akcij, med drugim so oktobra 1943 v Vipolžah napadli nemško kolono, decembra istega leta so zaplenili tekstilno tovarno v Podgori, napadli so železniško postajo v Moši, prav tako so razorožili karabinjerje na karabinjerski postaji v kraju San Giovanni di Manzano in zasegli ves material. V uniformi italijanskega oficirja je v Gorici napadel glavno skladišče in mestno klavnico, iz nemškega štaba v Vidmu ukradel skico pomembnih vojaških objektov in izvedel več podobnih napadov tudi v Buttriu, Čedadu in Gorici. V začetku leta 1944 je bil celotni štab VOS v Brdih obkoljen, a ga je Delpin rešil pred napadalci. Po vojni se je zaposlil pri notranji upravi (UDB) v Trstu in Gorici in delal kot pripadnik državne varnosti. Med reševanjem majorja UJV iz goriških zaporov leta 1945 ga je prepoznala zavezniška vojaška uprava. Ujeli so ga in obsodili na pet let zapora, a je odsedel le polovico določene kazni, saj je bil prej izpuščen. Preselil se je v Jugoslavijo, kjer je v Novi Gorici živel kot invalidski upokojenec. Pokopan je na pokopališču v Solkanu.

​Izobrazba
 • osnovna šola, 5 razredov, Podgora, Gorica; Italija
 • osnovna šola, 2 razreda, Gorica, Italija
 • trgovski pomočnik


Zaposlitev
 • bataljonski, brigadni obveščevalec
 • notranja uprava (UDB), pripadnik državne varnosti, Trst, Gorica; Italija


Nagrade, priznanja, odlikovanja
 • red narodnega heroja
 • red zaslug za ljudstvo II. stopnje
 • red bratstva in enotnosti II. stopnje
 • red za hrabrost
 • medalja za hrabrost


Viri in Literatura
 • Nenad BJELOŠ, Odlikovani Slovenci 1944–1950, Vojnozgodovinski zbornik, 8, Logatec 2002, str. 97–102.
 • Narodni heroji Jugoslavije, 1, Beograd 1975, str. 170.
 • Slavica PLAHUTA, Rastislav Delpin, Enciklopedija Slovenije, 2, Ce–Ed, Ljubljana 1988, str. 222.

 

 • Marijan BRECELJ, Delpin, Rastislav (1920–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007300/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. april 2020).

Manuela Dajnko (15. 4. 2020)Galerija

Rastislav Delpin, vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/1/17/Rastislav_Delpin_Zmago.jpg

Rastislav Delpin, vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/1/17/Rastislav_Delpin_Zmago.jpg