Simon Gregorčič

Pesnik in duhovnik Simon Gregorčič, poznan tudi kot goriški slavček, je po opravljeni gimnaziji študiral bogoslovje in se nato zaposlil kot kaplan oziroma vikar. Poleg duhovniškega dela je pisal poezijo in prevajal. V domovinskih pesmih, npr. Soči, V pepelnični noči, je hvalil lepote domače zemlje in izražal vero v »vstajenje svojega tlačenega naroda«. S svojimi pridigami in literarnim delom je krepil narodno zavest prebivalcev Primorske in tako opravljal tudi narodnoprebudno in prosvetno delo.

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi214068/

​Izobrazba
 • normalka, Gorica, Italija, 1852–1855
 • gimnazija, Gorica, Italija, 1855–1864
 • malo semenišče, Gorica, Italija, 1858–1864
 • študij bogoslovja, Gorica, Italija, 1864–1867
 • študij klasične filologije, Dunaj, Avstrija, 1877


Zaposlitev
 • kaplan, Kobarid, 1868–1873
 • kaplan, Rihenberk, 1873
 • začasni pokoj, 1881
 • vikar, Gradišče nad Prvačino, Italija, 1882
 • pokoj, 1887
 • vikar, Gradišče nad Prvačino, Italija, 1889–1899


Dela
 • Iskrice domovine, 1863
 • Človeka nikar!, 1870
 • Veseli pastir, Besednik, 1871
 • O nevihti, Ujetega ptica tožba, Zvon, 1878
 • Soči, Zvon, 1879
 • Nazaj v planinski raj, Zvon, 1880
 • Poezije, 1882
 • V obrambo, Ljubljanski zvon, 1882
 • Naš čolnič otmimo, Slovan, 1886
 • Poezije II, 1888
 • Kropiti te ne smem, 1890
 • Poezije III (Predsmrtnice, Posmrtnice), 1902
 • Svetopisemska knjiga Job, 1904 (prevod)
 • Poezije IV, 1908

 Viri in Literatura
 • France BERNIK, Pesnik po milosti božji, Celje 1969.
 • Marijan BRECELJ, Gregorčič, Simon (1844–1906), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi214068/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019).
 • Anton BURGAR, Simon Gregorčič – Življenjepis, Ljubljana 1907.
 • Mihael GLAVAN, Popotovanje z Gregorčičem, med nebom in zemljo, Nova Gorica 2010.
 • Ivan GRAFENAUER, Gregorčič, Simon (1844–1906), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi214068/#slovenski-biografski-leksikon (28. januar 2019).
 • Simon GREGORČIČ, Poezije I., Ljubljana 1882.
 • Janez LOGAR, Simon Gregorčič – Mojo srčno kri škropite, Ljubljana 1969.
 • Joža MAHNIČ, Gregorčič, Simon, Enciklopedija Slovenije, 3, Eg–Hab, Ljubljana 1989, str. 382–383.
 • Ivan PREGELH, Simon Gregorčič – Izbrane pesmi, Celje 1934.
 • Dominik STŘĺBRNÝ, Simon Gregorčič, Ljubljana 1922.
 • Blaž TOMAŽEVIČ, Simon Gregorčič – Poezije, Ljubljana 1979.
 • Francka VARL, Naši književniki in njihova dela, Maribor 1970.
 • Franc ZADRAVEC, Igor GRDINA, Sto slovenskih pesnikov, Ljubljana 2004.

 

Nika Vaupotič (21. 5. 2019)