Stanislav Škrabec

Stanislav Škrabec, s pravim imenom Anton Škrabec, se je rodil leta 1844 v Hrovači in umrl leta 1918 v Ljubljani. V Kostanjevici pri Gorici in v Ljubljani je študiral bogoslovje in bil leta 1867 posvečen, nato pa na univerzi v Gradcu klasično in slovansko filologijo ter leta 1876 tam opravil profesorski izpit. Je najpomembnejši jezikoslovec slovenist 19. stoletja, ki se je ukvarjal z govornimi in pisnimi značilnostmi slovenskega jezika, tj. glasoslovjem, pisavo, pravopisom, naglasom pa tudi stavčno fonetiko, in o njih razpravljal v številnih delih. Njegov jezikoslovni opus, čigar urednik je bil Jože Toporišič, je v celoti izšel pod naslovom Jezikoslovna dela I–IV. Pisal je tudi ocene slovenskih in slovanskih jezikoslovnih del, jezikovne ocene slovenskih knjižnih novosti in nabožne spise, kar je objavljal predvsem v goriškem mesečniku Cvetje z vertov sv. Frančiška, prav tako pa je izoblikoval svoj umetnik jezik, ki ga je poimenoval evlalija.

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi655946/

 

Izobrazba:

 • gimnazija, Ljubljana, 1856–1863
 • frančiškanski samostan, Ljubljana, 1863
 • enoletni noviciat, Trsat
 • študij bogoslovja, Kostanjevica pri Gorici, 1864–1866
 • študij bogoslovja, Ljubljana, 1866–1868
 • študij klasične in slovanske filologije, univerza, Gradec, Avstrija, 1870–1873

Zaposlitev:

 • frančiškanska gimnazija, profesor pripravnik (grščina, nemščina, slovenščina), Novo mesto, 1868–1870
 • redovniška dvorazredna gimnazija, učitelj slovenščine, hrvaščine, latinščine in grščine, Gorica, 1873–1915
 • redovna bogoslovnica, učitelj
 • gimnazija, ravnatelj

Dela:

 • O glasu in naglasu našega knjižnega jezika v izreki in pisavi, Novo mesto 1870
 • Jezikoslovne razprave na platnicah frančiškanskega lista Cvetje z vertov sv. Frančiška: Mesečni list za verno slovensko ljudstvo, zlasti za ude tretjega reda sv. Frančiška, Gorica 1880–1915
 • Nekoliko slovenske slovnice za poskušnjo. I. del. Glasoslovje, 1893–1895
 • Cusani, Christianus moribundus, 1889–1990
 • Valjavčev »Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku in prihodnja slovenska slovnica, 1895–1896
 • Jezikoslovni spisi, Ljubljana 1916
 • Jezikoslovna dela 1–4, Nova Gorica 1994–1998

Viri in literatura:

 • Anton BREZNIK, O. Stanislav Škrabec, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino, 1, 1918/1919, str. 218–226.
 • Anton BREZNIK, O. Stanislav Škrabec, Časopis za zgodovino in narodopisje, 15, 1919, str. 153–157.
 • K. Jezikoslovec pater Stanislav Škrabec, Koledar Goriške Mohorjeve družbe za leto 1971, Gorica 1971, str. 147–151.
 • Stanislav Škrabec, frančiškan: v očeh sodobnikov, Ljubljana 2001.
 • Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič, Gorica 1989, str. 553–556.
 • Fran RAMOVŠ, O. Stanislav Škrabec, Ljubljanski zvon, 39, 1919, str. 81–88.
 • Fran RAMOVŠ, P. Stanislav Škrabec, Jezikoslovni spisi, I. zvezek (1.–4. snopič), Slavia, 1, Praha 1923–1924, str. 115–123.
 • Breda SELJAK, Škrabec Stanislav, Primorci.si, http://www.primorci.si/osebe/%C5%A1krabec-p.-stanislav/835/.
 • Škrabčeva misel I–III (ur. Jože Toporišič), Nova Gorica 1995–1999.
 • David ŠRUMPF, Cvetje s Kostanjevice: ob 200-letnici frančiškanov na Kostanjevici, Ljubljana 2010.
 • Jože TOPORIŠIČ, Življenje in jezikoslovno delo o. Stanislava Škrabca, Slavistična revija, 18, 1970, str. 179–217.
 • Jože TOPORIŠIČ, Stanislav Škrabec v boju za slovenski bogoslužni jezik. Ob tisočletnici Metodove smrti, Slavistična revija, 34, 1986, str. 1–24.
 • Jože TOPORIŠIČ, Stanislav Škrabec o samem sebi, Delo, Književni listi 12. 5. 1994, str. 13–15; 19. 5. 1994, str. 13–15.
 • Jože TOPORIŠIČ, Škrabec, Stanislav (1844–1918), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi655946/#slovenski-biografski-leksikon (22. januar 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè – Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.
 • Jože TOPORIŠIČ, Škrabec, Stanislav, Enciklopedija Slovenije, 13, Š–T, Ljubljana 1999.

Nika Vaupotič (8. 5. 2019)Galerija

Mirko Bratuša, Spomenik p. Stanislavu Škrabcu, 2011, Nova Gorica

Mirko Bratuša, Spomenik p. Stanislavu Škrabcu, 2011, Nova Gorica