Teodor Lojk

Gradbeni inženir arhitekt Teodor Lojk (1913−2006) se je rodil 12. oktobra 1913 v Ljubljani, sicer pa je po očetu Josipu (1886) po rodu iz Črnič v Vipavski dolini. Maturiral je leta 1933 na ljubljanski realni gimnaziji in se istega leta vpisal na Tehnično fakulteto Univerze v Ljubljani, na kateri je kot inženir arhitekt diplomiral leta 1939 pri profesorju Ivanu Vurniku. Prvo zaposlitev je dobil na banski upravi v Ljubljani. Leta 1941 se je vključil v OF, 1944 so ga odpeljali v koncentracijsko taborišče Dachau, potem še v Flosembürg-Leitmeritz. Po koncu vojne se je zaposlil na ministrstvu za gradnje v Ljubljani in že leta 1946 bil poslan na Primorsko, v Vipavo, kjer je v okviru Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora (PNOO) za slovensko Primorje in Trst pomagal organizirati obnovo podeželja. V letih 1948−50 je kot tehnični pomočnik direktorja SGP Primorje Ajdovščina sodeloval pri gradnji stanovanjskih blokov, gospodarskih objektov, obnovi železniških objektov po vsem območju bivše cone B. Leta 1951 je bil imenovan za vodjo predora skozi Panovec. Leta 1952 je kot glavni direktor SGP Gorica sodeloval pri organizaciji gradbišč za izgradnjo Nove Gorice. Leta 1953 je celovito uredil prostor na Okroglici, kjer je govoril predsednik Tito, istega leta je postal direktor in vodilni projektant pri novoustanovljenem Projekt biroju Nova Gorica. Tu je ostal štirinajst let, v tem času je projektiral številne stanovanjske bloke, javne zgradbe, individualne hiše, gospodarska poslopja, spominska obeležja NOB. Zadnja leta pred upokojitvijo je bil urbanistični inšpektor za ajdovsko, tolminsko in novogoriško občino.

Teodor Lojk je do svoje smrti leta 2006 živel v Novi Gorici, pokopan je na novogoriškem pokopališču v Stari Gori.

​Izobrazba
 •  maturiral na realni gimnaziji v Ljubljani, 1933
 •  diplomiral na Tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani, 1939


Zaposlitev
 • Kraljeva banska uprava Dvorske banovine Ljubljana, tehnični oddelek, Ljubljana, 1939−1944
 • Ministrstvo za gradnje, Ljubljana, 1945−1946
 • Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst (PNOO), 1946−1947
 • SGP Primorje Ajdovščina, Ajdovščina, 1947−1951
 • SGP Gorica, Gorica, 1952
 • Projekt biro Nova Gorica, Nova Gorica, 1953−1967
 • Medobčinski inšpektorat Nova Gorica, Nova Gorica, 1967−1971 oz. 1977 (?)


Slogovni oris

gradnja stanovanjskih blokov, javnih oziroma poslovnih stavb in individualnih hiš v modernistično-funkcionalističnem sloguDela
 • dijaški dom, Vojkova ulica 103, Nova Gorica, 1948
 • Projekt upravne zgradbe Mestnega ljudskega odbora Nova Gorica na osrednjem občinskem trgu, nerealizirano, 1953
 • stanovanjski blok, Erjavčeva 11, Nova Gorica, 1954
 • stanovanjski blok, Delpinova 3, Nova Gorica, 1954
 • stanovanjski blok, Erjavčeva 1, Nova Gorica, 1955
 • stanovanjski blok, Trubarjeva 2, Nova Gorica, 1956
 • poslovna stavba Soških elektrarn, Erjavčeva 20, Nova Gorica, 1956
 • poslovna stavba Elektro Primorske, Erjavčeva 22, Nova Gorica, 1956
 • stanovanjski blok, Erjavčeva 9, Nova Gorica, 1956 (1958)
 • večnamenska stavba, Delpinova 16, Nova Gorica, 1956 (1957)
 • večnamenska stavba, Delpinova 12, Nova Gorica, 1957
 • poslovna stavba Zavarovalnice Triglav, Kidričeva 21, Nova Gorica, 1957
 • stanovanjski blok, Erjavčeva 23, Nova Gorica, 1958
 • stanovanjski blok, Kosovelova 2, Nova Gorica, 1958
 • (verjetno) stanovanjski blok, Erjavčeva 5, Nova Gorica, 1958
 • stanovanjski blok, Erjavčeva 3, Nova Gorica, 1958 (1960)
 • stanovanjski blok, Cesta 15. septembra 3, Nova Gorica, 1958
 • stanovanjski blok, Prvomajska 8, Nova Gorica, 1958
 • večstanovanjska hiša, Prvomajska 54, Nova Gorica, 1958
 • poslovna stavba Pošte Slovenije, Kidričeva 19, Nova Gorica, 1959
 • stanovanjski blok, Kajuhova 4, Nova Gorica, 1959
 • stanovanjski blok, Kajuhova 6, Nova Gorica, 1959
 • stanovanjski blok, Bidovčeva 3, Nova Gorica, 1959


Viri in Literatura

Viri:

 • Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (PANG), OLO Gorica, fond 475, 469, 941.

Literatura:

 • Klavdija FIGELJ, Teodor Lojk, pionir izgradnje Nove Gorice ali kdo nam je zgradil blok?, Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 15, 2018, str. 17–21.
 • Jurij ROSA, Ivanka URŠIČ, Na solkanskem polju je raslo mesto, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Nova Gorica 1998.

 

Klavdija Figelj (24. 5. 2019)