»Komunalni bloki« na Delpinovi ulici

Med prvimi stavbami na današnji Delpinovi ulici, ki se je tedaj imenovala Cesta 5, so bile večnamenske stavbe oziroma t. i. »komunalni bloki«, trije preprosti enonadstropni podolgovati objekti, postavljeni vzporedno s cesto. Graditi so jih začeli leta 1957, pod vodstvom arhitekta Teodorja Lojka, direktorja in projektanta tedanjega, na novo ustanovljenega Projekt biroja Nova Gorica. Na tej ulici je v drugi polovici petdesetih let začelo nastajati novo mestno središče, ki naj bi nadomestilo staro »frnažo« v neposredni bližini, ki je bila center tedanjega življenja in za katero so načrtovali rušenje. »Komunalni bloki« naj bi tako bili novo funkcionalno središče z nujno potrebno pekarno, gostinskim lokalom, tržnico.

Bloki so bili zasnovani dvodelno; pritlični del z velikimi izložbenimi okni je bil namenjen trgovinam in lokalom, v nadstropju so bila štiri dvosobna stanovanja z balkoni na zahodni fasadi oziroma uradi. Vzdolž cele stavbe je tekel talni zidec na višini približno enega metra, streha blokov je bila ravna, kar je še poudarilo njihovo geometrijsko čistost in horizontalnost. Zahodna fasada, ki je bila vidna s ceste, je bila členjena z ozkimi delilnimi zidci, ki so v nadstropju delili balkon od balkona in ustvarili zasebne niše. Nadstropje je od pritličja ločil nadstrešek vzdolž celotne stavbe. Bloki med seboj niso bili identični, prvi blok, denimo, ni imel balkonov v nadstropju na zahodni fasadi, temveč le večdelna okna. Vzhodne fasade, ki so gledale proti ruskim blokom, so bile preprostejše, zgolj funkcionalno zasnovane, srednji blok je imel na vzhodni strani veliko teraso za sušenje perila. Bloki so bili zidani z opeko.

V prvi blok so namestili pekarno ter obrtno in trgovsko zbornico, v drugem so bili Živinopromet Gorica z mesnico, trgovina Prehrana, trgovina Tekstil galanterija in trgovsko podjetje Sadje – zelenjava. Danes v omenjenih blokih domujejo Zavod za varstvo naravne dediščine, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Pecivo Gorica oziroma Mlinotest, Primorske novice, Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica, Stanovanjsko gospodarstvo DOM, market, Manufaktura, knjigarna, frizerji, trgovine, kavarna, bar in uradi. S Park hotelom oziroma kazinojem Park na nasprotni strani ceste ter tržnico tvorijo živahno mestno središče, obdano z drevesi in zelenjem.

Viri in literatura:

  • Pokrajinski arhiv Nova Gorica (PANG), OLO Gorica, t. e. 475, 296, 469, 941.
  • Klavdija FIGELJ, Teodor Lojk, pionir izgradnje Nove Gorice ali kdo nam je zgradil blok?, Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 15, 2018, str. 17–21.
  • Jurij ROSA, Ivanka URŠIČ, Na solkanskem polju je raslo mesto, Nova Gorica 1998.
  • Tomaž VUGA, Projekt Nova Gorica, Ljubljana 2018.

Klavdija Figelj (28. 4. 2020)

Lokacija
Galerija

Komunalni bloki, Delpinova ulica (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Komunalni bloki, Delpinova ulica (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Komunalni bloki, Delpinova ulica (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Komunalni bloki, Delpinova ulica (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Komunalni bloki, Delpinova ulica (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Komunalni bloki, Delpinova ulica (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)