Poslovno-trgovski center

Poslovno-trgovski center, umeščen med nekdanjo Leninovo in Erjavčevo ulico, je nastal v letih 1967 in 1968 kot odgovor na težavo s pomanjkanjem mestnega središča. Zasnoval ga je arhitekt Marjan Vrtovec, ki je z novozgrajenim centrom z notranjo peš ulico, za katero je našel zgled v Rotterdamu, želel »zaščititi pešca in mu dati intimen, razgiban in atraktiven ambient,« ki ga je zaman iskal v tedanjih dolgih, širokih in praznih ulicah novonastajajočega mesta.

Os trgovskega centra, vzporedna z magistralo, je povezala načrtovani trg ob avtobusni postaji z obstoječim Rusjanovim spomenikom na jugu s trgom, ki se je kazal na severnem izteku centra. Ob osi sta vzporedno postavljena dva stavbna niza z ravnima strehama. V zasteklenem pritličnem delu so med vidnimi betonskimi nosilci nanizane trgovine, v nadstropju, ki ga od pritličja loči poudarjen betonski nadstrešek, pa uradi in poslovni prostori. Lahkoten vtis arhitekture daje poleg zasteklenega pritličja tudi z opeko obložena fasada nadstropja z velikimi okni in strešnim vencem. Bolj monoliten je drugi stavbni niz, ki se začne za Rusjanovim spomenikom in je delo Rada Zgonika. Pritlični del je tudi tu v glavnem transparenten, v nadstropju pa opeko nadomesti z betonskim blokom, sredi niza ga odpre v balkon, namenjen gostinski dejavnosti, sledi velika trgovska hiša.

Danes trgovski center deluje kot platforma, ki vodi na glavni mestni Bevkov trg.

 

Viri in literatura:

  • Alenka DI BATTISTA, Urbanizem in arhitektura Nove Gorice skozi oči slovenske strokovne publicistike, Goriški letnik – zbornik Goriškega muzeja, 41, Nova Gorica 2017, str. 54.
  • Marjan VRTOVEC, Poslovno trgovska hiša Nova Gorica, Sinteza, 4, 16, Ljubljana 1970, str. 46–47, 55.
  • Tomaž VUGA, Projekt Nova Gorica, Nova Gorica 2018.

 

Klavdija Figelj (29. 4. 2020)

Lokacija
Galerija

Poslovno-trgovski center (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Poslovno-trgovski center (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Poslovno-trgovski center z Rusjanovim spomenikom (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Poslovno-trgovski center z Rusjanovim spomenikom (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Poslovno-trgovski center z Rusjanovim spomenikom (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)

Poslovno-trgovski center z Rusjanovim spomenikom (foto: Fotoatelje Pavšič Zavadlav)