Spomenik Antonu Gregorčiču

Spomenik dr. Antonu Gregorčiču (1852–1925), politiku in očetu slovenskega šolstva na Goriškem, stoji na aleji zaslužnih žena in mož na Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Odkrili so ga 20. junija 1976, postavil pa ga je Klub starih goriških študentov, ki ga je tedaj vodil France Gorkič. Doprsni bronasti portret, nameščen na visok podstavni steber, je delo kiparja Negovana Nemca (1947–1987), katerega podpis, skupaj z letnico, najdemo na hrbtni strani levo (NEMEC N. 76).

Upodobitev dr. Gregorčiča je realistična, a »psihološko okarakterizirana«, kar se odraža v resnem izrazu in poudarjenem volumnu njegovih obraznih potez, predvsem v izrazitih ličnicah, gubah nad nosom, brado in okrog ust, podočnjakih in močnih obrveh z globokimi sencami pod njimi. Oblačilo je oblikovano zelo enostavno, brez posebnih detajlov in ornamentov.

 

Literatura:

  • Pavla JARC, Javni spomeniki in skulpture v mestu, Na začetku je bila črta. 70 let likovne ustvarjalnosti v mestu (ur. Katarina Brešan et al.), Nova Gorica 2017, str. 119–150.
  • Negovan Nemec. Skulpture, Nova Gorica-Ajdovščina-Piran 1981.
  • Negovan Nemec deset let pozneje. Retrospektiva 1947–1987, Goriški muzej, Nova Gorica 1997.
  • Avgust PIRJEVEC, Gregorčič, Anton (1852–1925), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi213736/#slovenski-biografski-leksikon (10. 12. 2019).
  • Nelida SILIČ-NEMEC, Javni spomeniki na Primorskem: 1945–1978, Koper-Trst-Nova Gorica 1982.
  • Spomenik dr. Antonu Gregorčiču, Mladika, 20/7, Trst 1976, str. 103.
  • Nace ŠUMI, Nelida SILIČ NEMEC, Negovan Nemec, Ljubljana-Nova Gorica 1991.
  • Ludvik ZORZUT, Dr. Anton Gregorčič v aleji velikih mož, Koledar – Goriška Mohorjeva družba, Gorica 1977, str. 74–75.

Tina Ritlop (10. 12. 2019)

Lokacija
Galerija

Negovan Nemec, Spomenik Antonu Gregorčiču, 1976, Nova Gorica

Negovan Nemec, Spomenik Antonu Gregorčiču, 1976, Nova Gorica

Negovan Nemec, Spomenik Antonu Gregorčiču, 1976, Nova Gorica

Negovan Nemec, Spomenik Antonu Gregorčiču, 1976, Nova Gorica