Spomenik Antonu Veluščku – Matevžu

Spomenik Antonu Veluščku – Matevžu (1912–1944), narodnemu heroju ter organizatorju NOB in ljudske oblasti na Primorskem, so odkrili 1. maja 1970. Postaviti ga je dala zveza borcev, izdelal pa ga je kipar Janez Pirnat (roj. 1932).

Od drugih spomenikov na aleji zaslužnih žena in mož odstopa tako po formi kot tudi po materialu. Ne gre namreč za standardno bronasto doprsje, temveč je portretiranec postal kar del spomeniškega kamnitega kvadra: relief obraza je vklesan v zgornji desni rob podstavka, tik nad posvetilnim napisom. Tako oblikovana arhitektonska kamnita celota, ki v enem delu razkriva kiparsko bolj obdelano podobo, je prepoznavna značilnost Pirnatovega sloga. Upodobitev Veluščka je rahlo abstrahirana; vidne so le bistvene poteze, brez detajlov in teženj po poudarjanju volumna, kar je opazno predvsem pri izrazito sploščenem stranskem profilu obraza. Stranski in zadnja ploskev spomenika so grobo obdelane, sprednja ploskev z izklesanim posvetilnim napisom pa je bolj zglajena.

 

Literatura:

  • Pavla JARC, Javni spomeniki in skulpture v mestu, Na začetku je bila črta. 70 let likovne ustvarjalnosti v mestu (ur. Katarina Brešan et al.), Nova Gorica 2017, str. 119–150.
  • Mitja MARUSSIG, Aleja velikih mož. In ene ženske, Primorske novice, 71/118, 2017, str. 8.
  • Janez MESESNEL, Pirnat, Ljubljana 1987 (Predstavitve).
  • Občina Nova Gorica 1947–1977 (gl. ur. Boris Kovšca), Nova Gorica 1977.
  • Tomaž PAVŠIČ, Spomeniki in spominske plošče osebam v občinah Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Sežana in Tolmin. 3. nadaljevanje, S–Ž , Goriški letnik: zbornik Goriškega muzeja, 8, Nova Gorica 1981, str. 229–273.
  • Nelida SILIČ-NEMEC, Problematika povojnih javnih spomenikov na Primorskem, Jadranski koledar, Trst 1980, str. 156–167.
  • Nelida SILIČ-NEMEC, Javni spomeniki na Primorskem: 1945–1978, Koper-Trst-Nova Gorica 1982.

Tina Ritlop (10. 12. 2019)

Lokacija
Galerija

Janez Pirnat, Spomenik Antonu Veluščku – Matevžu, 1970, Nova Gorica

Janez Pirnat, Spomenik Antonu Veluščku – Matevžu, 1970, Nova Gorica