Spomenik Frančišku Borgii Sedeju

Spomenik msgr. dr. Frančišku Borgii Sedeju (1854–1931), nekdanjemu goriškemu nadškofu in metropolitu, borcu za slovenski jezik in verouk, so slavnostno odkrili in blagoslovili 25. novembra 2001 ob 70-letnici njegove smrti z mašo, ki jo je daroval koprski škof msgr. mag. Metod Pirih. Doprsni bronasti kip stoji na 150 cm visokem in kot vaza oblikovanem stebru, postavljenem na majhno vzpetino pred cerkvijo Kristusa Odrešenika v Novi Gorici. Portretno busto msgr. Sedeja je že leta 1998 izdelal slikar in kipar Evgen Guštin (roj. 1928), ki se je slovesnosti ob odkritju novega spomenika tudi udeležil. Repliki tega kipa so uporabili še za spomenik na trgu pri Mestnem muzeju v Cerknem in za spomenik nad grobom dr. Frančiška B. Sedeja na Sveti Gori nad Solkanom.

Msgr. Sedej je upodobljen z naočniki, oblečen pa je v škofovska oblačila. Portret je realističen, vendar izkazuje težnjo po predstavitvi karakternih značilnosti nadškofa kot odločnega, spoštovanja vrednega človeka, kar se odraža v osredotočenem pogledu, namrščenih obrveh in rahlo ukrivljenih ustih. Napetost, ki jo je moč čutiti v njegovem izrazu, kaže na avtorjev čustven odnos do portretiranca in poznavanje njegove dejavnosti, predvsem boja za slovenski jezik, katerega zatiranje je v mladosti izkusil tudi kipar. Upodobljenec je z izklesanimi besedami na spomeniškem stebru predstavljen kot »dober pastir na stičišču štirih narodov«.

 

Literatura:

  • Odličen pastir in voditelj štirih narodov, Novi glas, 6/45, 2001, str. 6.
  • Guštin (ur. Marija Heberle Perat), Jesenice 1998.
  • Pavla JARC, Javni spomeniki in skulpture v mestu, Na začetku je bila črta. 70 let likovne ustvarjalnosti v mestu (ur. Katarina Brešan et al.), Nova Gorica 2017, str. 119–150.
  • France KRALJ, Sedej, Frančišek Borgia (1854–1931), Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi555187/#slovenski-biografski-leksikon (13. 12. 2019).
  • V ilo in ploskev ujeti spomin Evgena Guština. Monografija ob 75-letnici rojstva (ur. Marija Heberle Perat), Repentabor 2003.

Tina Ritlop (13. 12. 2019)

Lokacija
Galerija

Evgen Guštin, Spomenik Frančišku Borgii Sedeju, 2001, Nova Gorica

Evgen Guštin, Spomenik Frančišku Borgii Sedeju, 2001, Nova Gorica

Evgen Guštin, Spomenik Frančišku Borgii Sedeju, 2001, Nova Gorica

Evgen Guštin, Spomenik Frančišku Borgii Sedeju, 2001, Nova Gorica