Spomenik Stojanu Draščku

Na Lokvah na zelenici približno 100 m od ceste Lokve–Čepovan stoji spomenik partizanskemu vojaku in kulturnemu delavcu v IX. korpusu – Stojanu Draščku, ki predstavlja iz kamna zidano piramido z osnovno ploskvijo 125 x 125 cm. Piramida, ki je visoka 200 cm, stoji na 50 cm visokem cementnem podstavku enakega obsega (125 x 125). Na čelni strani piramide je v sredi nameščena kamnita plošča (41,8 x 48,5) na njenem vrhu pa je 10 cm visoka rdeča pločevinasta zvezda. Spomenik je iz leta 1949, njegov avtor je arhitekt Rafael Cej. Na spomeniku je zapisano:

TUKAJ JE PADEL

19. 1. 1944

DRAŠČEK STOJAN

KULTURNIK

IX. KORPUSA

NOV IN POJ

 

Viri in literatura:

Petra KOLENC, Spominska plošča družine Kolenc. GEOPEDIA, Sloj:  Partizanski spomeniki.

 

                                                                                                                      Danila Zuljan Kumar (10. 3. 2020)

 

 

Lokacija
Galerija

Spomenik Stojanu Draščku, Lokve, vir: http://www.planota.si/images/stories/Lokve/lokve_spomenik_velika.jpg

Spomenik Stojanu Draščku, Lokve, vir: http://www.planota.si/images/stories/Lokve/lokve_spomenik_velika.jpg