Spomenik Zorku Jelinčiču

Spomenik Zorku Jelinčiču (1900–1965), soustanovitelju protifašistične odporniške organizacije TIGR, publicistu in kulturno-prosvetnemu organizatorju, so odkrili 7. maja 2000 v Novi Gorici hkrati z odprtjem nove povezovalne ceste med ulico Gradnikove brigade in Kidričevo ulico. Novo ulico so poimenovali prav po upodobljenem tigrovcu ob njej – Ulica Zorka Jelinčiča. Spomenik sta postavila Društvo TIGR in Mestna občina Nova Gorica. Doprsni bronasti kip, nameščen na 157,5 cm visok podstavni steber, je izdelal Zmago Posega (1959–2009), katerega podpis najdemo na hrbtni strani kipa desno (POSEGA).

Prsni del portretiranca je bolj grobo obdelan, z razgibano teksturo materiala in nakazanimi linijami oblačila, obraz pa odraža večje posvečanje detajlom in na splošno teži k bolj realistični reprezentaciji. Valovita forma, temna barva in pološčen videz brona dodajajo Jelinčičevemu kipu poseben sijaj, njegovemu obrazu pa občutek mehkosti. Rahel zasuk in privzdignjenost glave ter široko odprte oči, usmerjene v levo, dajejo upodobljencu prijazen videz. V zgornjem delu sprednje ploskve spomeniškega stebra, nad posvetilnim napisom, je v obliki reliefa izklesan znak organizacije TIGR.

 

Literatura:

  • Pavla JARC, Javni spomeniki in skulpture v mestu, Na začetku je bila črta. 70 let likovne ustvarjalnosti v mestu (ur. Katarina Brešan et al.), Nova Gorica 2017, str. 119–150.
  • Irena TUREL, Tigrovcu kip in ulica, Primorske novice, 54/37, 2000, str. 8.
  • Zmago Posega: 1959–2009. Velika pregledna razstava, Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija 2013.
  • Slavko TUTA, Jelinčič, Zorko, Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012750/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. 12. 2019).

Tina Ritlop (10. 12. 2019)

Lokacija
Galerija

Zmago Posega, Zorko Jelinčič, 2000, Nova Gorica

Zmago Posega, Zorko Jelinčič, 2000, Nova Gorica

Zmago Posega, Zorko Jelinčič, 2000, Nova Gorica

Zmago Posega, Zorko Jelinčič, 2000, Nova Gorica