Tiskarna Grafika Soča

Tiskarna Grafika Soča je bila zgrajena med letoma 1978–1981, projektiral jo je Savin Sever (1927–2003), študent seminarja Edvarda Ravnikarja na ljubljanski fakulteti za arhitekturo. Med številnimi stavbami, ki jih je načrtoval, se je rad loteval velikih objektov s proizvodnimi prostori, projektiral je kar štiri tiskarne, poleg novogoriške še ljubljanske Učne delavnice Zavoda za gluho mladino s tiskarskimi prostori, Tiskarno Mladinske knjige in Tiskarno Jožeta Moškriča.

Stavba Grafike Soča že na zunanjosti kaže svojo racionalno zasnovo s poudarjeno konstrukcijo z razgibanim volumnom, ki ga ustvarjajo zamaknjeni trakti z velikimi okenskimi odprtinami. Skoznje v proizvodno halo prihaja svetloba, ki delavca vizualno poveže z zunanjim zelenjem. Koncept montažne arhitekture je izražen s ponavljanjem, multipliciranjem osnovnega fasadnega člena, sestavljenega iz okvirja in opečnatega ali steklenega dela. Posebnost njegove arhitekture, ki je vselej poudarjeno racionalna in inovativna, so izvirno zasnovani krhki svetlobniki na strešni površini, ki jo avtor obravnava kot peto fasado.

Sam videz stavbe s surovim izrazitim betonom, poudarjeno oblikovno vlogo konstrukcije, kristaliničnim izrazom in izstopajočimi detajli kažejo na sočasno estetiko novega brutalizma.

Za realizacijo kompleksa novogoriške tiskarne Soča, ki sodi med Severjeva zadnja velika realizirana dela, je leta 1985 prejel Plečnikovo medaljo in pomeni enega najdragocenejših primerov modernistične arhitekturne dediščine v mestu.

 

Viri in literatura:

  • Stane BERNIK, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, Ljubljana 2004.
  • Metka DOLENC, Savin Sever arhitekt, Ljubljana 2003.
  • Plečnikova medalja Savin Sever, AB – Arhitektov bilten, 75/76, 1985, str. 6.

 

Dokumentarni film:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/pozabljeni-slovenci/174354929

Spletni vir:

www.docomomo.si

Klavdija Figelj (14. 4. 2020)

Lokacija
Galerija

Tiskarna Grafika Soča (vir: Tiskarna Grafika Soča)

Tiskarna Grafika Soča (vir: Tiskarna Grafika Soča)