Aleja zaslužnih žena in mož v Novi Gorici

Aleja poteka vzdolž drevoredov ob Erjavčevi in Kidričevi ulici v Novi Gorici. Znana je predvsem kot aleja zaslužnih mož ali aleja znamenitih Goričanov in tudi kot aleja velikih mož ali aleja spomina; po odkritju spomenika učiteljici in pesnici Ljubki Šorli (1910-1993) leta 2013 se bo verjetno sčasoma preimenovala v alejo zaslužnih žena in mož. Gre večinoma za doprsja ljudi, ki so s svojim delovanjem v preteklosti pomembno zaznamovali severno Primorsko, predvsem Goriško. Prvi doprsni kip ob Erjavčevi ulici so leta 1968 postavili pravniku in buditelju Primorskih Slovencev Karlu Lavriču (1818-1876) ob 150-letnici njegovega rojstva, nato pa so sledili še drugi. Dobro polovico spominskih obeležij je dal postaviti Klub starih goriških študentov, ki je združeval nekdanje študente nemške in slovenske gimnazije v Gorici. Velika večina obeležij je bila postavljenih v 70-tih in 80-tih letih 20. stoletja, zadnji, posvečen politiku in diplomatu Josipu Vilfanu (1908-1987) pa je bil postavljen leta 2018.  Doprsja so delo priznanih in uveljavljenih slovenskih kiparjev Negovana Nemca, Borisa in Zdenka Kalina, Zmaga Posege,, Stojana Batiča, Janeza Pirnata, Marjana Keršiča, Milene Braniselj in Mirka Bratuše. Po besedah dolgoletnega glavnega mestnega urbanista, arhitekta Tomaža Vuge, so lokacije spomenikov izbirali v soglasju s člani Kluba starih goriških študentov in glede na razpoložljive proste javne površine vzdolž obeh ulic.

Več o delovanju Kluba starih goriških študentov in postavljanju spomenikov v aleji si lahko preberete v

Ernesta Drole, Delovanje Kluba starih goriških študentov v mestu Nova Gorica, Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine. Zbornik prispevkov mednarodne konference = Mapping The Spaces Of Modernist Cities Within The Context Of CIAM’s Athens Charter. Proceedings of the International Conference (ur. Katarina Mohar, Barbara Vodopivec), Ljubljana 2020, str. 206-220. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1912/7929/1202-2

 

Helena Seražin

 

Posodobljeno 1.9.2020

Spomeniki ob poti Zemljevid

Spomenik Alojzu Gradniku

Erjavčeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Stanislavu Škrabcu

Ulica Marija Kogoja 1d, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Josipu Vilfanu

Erjavčeva ulica 14, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Andreju Budalu

Erjavčeva ulica 23, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Milku Kosu

Ulica Marija Kogoja 1 C, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Antonu Gregorčiču

Delpinova ulica 5, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Antonu Veluščku – Matevžu

Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Jožetu Srebrniču

Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Ljubki Šorli

Erjavčeva ulica 25, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Lojzetu Bratužu

Erjavčeva ulica 25, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Radu Simonitiju

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Zorku Jelinčiču

Kidričeva ulica 16, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Frančišku Borgii Sedeju

Sedejeva ulica 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija