Zemljevid spomenikov

Poslovno-trgovski center

Bevkov trg, Nova Gorica

Hotel Park

Delpinova ulica 5, Nova Gorica

Hotel Argonavti

Kidričeva ulica 7, Nova Gorica

Spomenik Frančišku Borgii Sedeju

Sedejeva ulica 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Zorku Jelinčiču

Kidričeva ulica 16, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Radu Simonitiju

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Milku Kosu

Ulica Marija Kogoja 1 C, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Ljubki Šorli

Erjavčeva ulica 25, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Andreju Budalu

Erjavčeva ulica 23, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Lojzetu Bratužu

Erjavčeva ulica 25, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Antonu Gregorčiču

Delpinova ulica 5, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Jožetu Srebrniču

Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Antonu Veluščku – Matevžu

Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Podružnična cerkev sv. Trojice, Kromberk

Pri hrastu 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Župnijska cerkev Device Marije, tolažnice žalostnih, Kromberk

Ulica Vinka Vodopivca 79, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Josipu Vilfanu

Erjavčeva ulica 14, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Podružnična cerkev sv. Petra, Grgar

Grgar 165l, 5251 Grgar, Slovenija

Župnijska cerkev sv. Martina, Grgar

Grgar 80, 5251 Grgar, Slovenija

Spomenik Stanislavu Škrabcu

Ulica Marija Kogoja 1d, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Spomenik Alojzu Gradniku

Erjavčeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Občinska stavba

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija